To simulovalo záchranné práce po velkém neštěstí, kdy u Rozvadova vjel kamion do davu demonstrantů. Zapojili se do ní záchranáři z Plzeňského kraje, Bavorska i letecká záchranka z dalších krajů.

V Domažlické nemocnici byl spuštěn traumatologický plán.

„Z původně plánovaných 42 raněných bylo sanitními vozy a vrtulníkem přivezeno nakonec jen 10 těžce raněných osob,“ přiblížil ředitel Domažlické nemocnice petr Hubáček.
Týmy domažlických zdravotníků čekaly na ohlášený příjem zraněných jednak v hlavním vestibulu a také ve spodním patře v příjmové části u oddělení ARO.

Příjezdy houkajících sanitek i přílet záchranářského vrtulníku vyvolávaly pozornost u obyvatel západní části města i návštěvníků nemocnice.

„Nevíme, co se děje. Přijíždí hodně sanitek a viděli jsme i helikoptéru,“ popsala jedna z obyvatelek Palackého ulice.
„Vzhledem k tomu, že šlo o taktické cvičení v odpoledních hodinách, neomezili jsme provoz nemocnice. Paralelně jsme poskytovali běžnou akutní i plánovanou péči všem pacientům, kteří u nás leží či k nám přicházejí,“ připomněl ředitel.
Domažlická nemocnice se v současnosti připravuje na změnu své koncepce v oblasti krizového řízení, tedy přípravy na mimořádnou událost. Toto cvičení bylo testovacím pro přechod na nový způsob metodiky třídění při hromadném příjmu ať už raněných, intoxikovaných nebo kontaminovaných osob, pro změnu logistiky i v přípravě na nové evropské nařízení při ochraně citlivých dat (GDPR), které vstoupí v platnost tento pátek 25. května.

„Musím vyzdvihnout obrovské nasazení a chuť k zavedení nové metodiky všech zaměstnanců nemocnice, ale i příslušníků Policie ČR a Městské policie Domažlice, kteří s námi také cvičili. I přes relativně malý počet transportovaných raněných šlo o mimořádný zásah, protože simulovaná zranění byla těžkého charakteru. Cvičící personál zvládl situaci na výbornou. Podotýkám, že vše probíhalo v reálných časech. To znamená, že na vyšetření či při ošetření byl pacientům věnován stejný čas jako v reálné situaci. Časy byly zaznamenány a nyní budeme zásah vyhodnocovat a přijmeme další opatření, která povedou ke zkvalitnění poskytování péče při hromadném výskytu raněných osob,“ shrnul ředitel Hubáček.

„Každé zdravotnické zařízení by mělo prověřit svoji připravenost na hromadný příjem minimálně jednou ročně ať už formou logistických cvičení či cvičení s figuranty. Ve své profesní a pedagogické minulosti jsem se i v oblasti krizového řízení přesvědčil, že teorie bude vždy jen teorií a praktické nácviky jsou k tomu, aby člověk pochopil, porozuměl a následně i uměl. A nezapomeňme, že při každém cvičení se odhalí skutečnosti, které jsou pro nás ponaučením „pro příště“. Proto nás čeká na podzim další cvičení s větším zapojením Domažlické nemocnice,“ uzavřel Petr Hubáček, který před loňským říjnovým nástupem do funkce šéfa Domažlické nemocnice vedl záchrannou službu v Olomouckém kraji.