Co se vám v obci v poslední době podařilo vybudovat a zvelebit?
Udělali jsme toho hodně. Obec jsme v různých směrech dali do pořádku, hlavně co se týká nemovitostí a pozemků. Máme poslední dvě nemovitosti, které potřebujeme pronajmout. V roce 2011 jsme vybudovali dětské hřiště, v roce 2012 jsme zrekonstruovali budovu obecního úřadu, kde  vznikla společenská místnost a pro mladé klubovna, kterou jsme jim vloni vybavili. Zrekonstruovali jsme silnici směrem na Pranty. U nás nevede žádná cyklostezka, takže jsme požádali kraj o peníze na opravu této silnice. Ty jsme skutečně dostali a silnici opravili.  Nová asfaltová silnice slouží jak motoristům, tak cyklistům. Jsme před dokončením územního plánu.

Co plánujete do budoucna?
Protože končí volební období, budeme bilancovat, zda se nám podařilo udělat vše, co jsme slíbili a měli v plánu. Zbývají nám dodělat tři věci. V pondělí začneme s opravou kapličky. Zastupitelstvo mělo také v programu udělat  naučnou stezku, na čemž se také už pracuje, a poslední věcí je přihlásit naši obec do soutěže Vesnice roku. 

Čím chcete porotu ohromit?
Určitě tím, co jsme dokázali udělat a prostředím v naší obci. Myslím, že se máme čím pochlubit, protože lidé sem rádi jezdí a místní jsou tu snad také spokojení.

Jaké spolky v obci pracují?
Jediným spolkem jsou zde hasiči. Ti s obcí velmi dobře spolupracují, což je obrovská výhoda. Pokud obec potřebuje pomoci, jsou vždy ochotni a podotýkám, že pouze za poděkování. My se jim snažíme jejich spolupráci oplatit, jak to jde, ale samozřejmě v rámci možností obce. Například vloni, když slavil sbor 115. výročí, se nám podařilo získat od HZS Plzeňského kraje bezúplatně hasičské auto. Hasiči jsou nyní mobilní a pokud by jich bylo třeba u požáru, mají vlastní dopravní prostředek. Pokud to jen trochu jde, snažíme se jim i přispět na pohonné hmoty.

Jakými akcemi Nová Ves v průběhu roku žije?
Letos jsme spolu s kulturní komisí akce trochu pokrátili, protože nám odrostly děti a lidé nemají tolik času se všech akcí zúčastňovat. Myslím, že tím společenský život v obci nebude nijak ohrožen. Stále je spoustu možností kdy se sejít a pobavit se. Akce zde pořádají hasiči a kulturní komise. Když to vezmu od začátku roku, tak je to masopust, májka, jarní a podzimní vycházka, dětský den, slavíme konec školního roku a pak zase konec prázdnin, pořádáme drakiádu, mikulášskou a vánoční setkání u kapličky. Během roku zde probíhají i různé přednášky.

Vaše obec má i vlastní zpravodaj.
Ano, je to takový občasník. Vyjde vždy, když je čím ho zaplnit. Právě nyní vyjde již sedmé číslo. Naši občané v něm najdou vše, co se za určité období v obci událo a také co se chystá. Zpravodaj je dílem dvou obyvatelek obce, které ho dělají dobrovolně a bez jakékoliv odměny.

Kolik má v současné době Nová Ves obyvatel?
Nyní je nás 140. Bohužel už tři roky se nenarodilo žádné miminko.

Máte v obci obchod. Udržíte ho?
Bohužel k 1. dubnu obchod končí. Jsme malá obec a a provozovat zde obchod se nikomu nevyplatí. Snažila jsme se spojit s Krajem a najít nějaké jiné řešení. Bohužel náměstek hejtmana na mne neměl čas, takže nyní požaduji schůzku se samotným hejtmanem. Chtěla bych s ním tuto situaci řešit a zjistit, zda by se nedala zajistit pojízdná prodejna, která by naše občany zásobovala.

Jak byste zhodnotila práci zastupitelstva za vaše první volební období?
Zvládli jsme vše, co jsme si naplánovali. Mám za sebou velmi kvalitní zastupitelstvo, které mi se vším pomáhá. Ačkoliv jsou to lidé, kteří chodí do práce, přesto se tady každý týden zastaví a zajímají se, co je nového, a ptají se, co je potřeba udělat. Myslím, že si vedeme tak, jak by zastupitelstvo podle zákona mělo postupovat. Když máme na danou věc jiný názor, vyříkáme si to, a vždy to není zrovna v rukavičkách, ale snažíme se najít cestu jak danou situaci vyřešit. Samozřejmě nejsme bez chyby, ale lidé za námi ve velké většině stojí a souhlasí s našimi kroky. To je pro nás a naši práci velmi důležité.