O loňských vánočních svátcích se tam tvořily ohromné fronty a někteří pacienti si stěžovali, že se na ně během několika hodinového čekání nedostalo.

EUC klinika, provozovatel zubní pohotovosti, si po novém roce nechala zpracovat analýzu, ze které vyplynulo, že 70 procent pacientů bylo z řady cizinců a agenturních pracovníků a lidí, kteří nemají zabezpečenou primární péči. „Pouze 30 procent bylo z řad klientů zdravotních pojišťoven, kteří mají svého stomatologa. Výjimkou však při návštěvě zubní pohotovosti nebyly ani děti do 3 let věku, které dosud neviděly stomatologa, a ošetření žádali i občané z Karlovarského kraje,“ informovala mluvčí krajského úřadu Helena Frintová.

Hejtmanka Ilona Mauritzová řekla, že není možné, aby se situace opakovala. „Nechceme, aby občané našeho kraje, kteří pravidelně navštěvují svého stomatologa a platí si zdravotní pojištění, dopláceli na to, že je pro ně zubní pohotovost a kvalitní ošetření nedostupné proto, že je tato zdravotní služba svým způsobem zneužívána těmi, kdo svého stomatologa nemají a často si neplatí ani zdravotní pojištění,“ upozornila.

Prazdroj přestal plnit do PET lahví už i Kozla a Primus.
Plzeňský Prazdroj skončil s PET lahvemi

EXTRA ZUBNÍ PRO ZAMĚSTNANCE

Podle hejtmanky vynakládá kraj na zajištění zubní pohotovosti nemalé finanční prostředky, které ale nelze donekonečna zvyšovat. „Možnou cestu vidí kraj ve spolupráci s městem Plzní, na jejímž území je soustředěno nejvíce zubních lékařů, další je prostřednictvím velkých firem, které by přispívaly na zajištění těchto služeb pro agenturní pracovníky, anebo ve svých podnicích samy zřídily ordinaci zubaře,“ sdělila Mauritzová s tím, že možností by byl i vznik samostatné ordinace pro zahraniční pracovníky v Plzni.

PROSTORY ČI ZAHRANIČNÍ LÉKAŘ

S tím chce pomoci také vedení Plzně, jak potvrdil náměstek primátora David Šlouf. „Město Plzeň je připraveno podat pomocnou ruku a tato pomoc může mít hned několik rovin. Od nalezení nebytových prostor pro zřízení ordinace pro výkon zubní pohotovosti, nájemních bytů pro nábor zubních lékařů anebo nalezení zahraničního zubního lékaře. Přispět může město i finančně,“ přislíbil náměstek.

Článek ze soudní síně pod názvem Smrt na inzerát se v roce 1992 dostal na titulní stranu tehdejší Nové Pravdy.
Bez slitování: Inspirován markýzem de Sade ubodal mladou maminku

Současná zubní pohotovost byla v kraji nastavena v roce 2021, kdy proběhlo zadávací řízení na jejího poskytovatele. Do výběrového řízení se přihlásil pouze 1 poskytovatel a to EUC klinika. S ní také byla uzavřena smlouva na „Zajištění lékařské pohotovostní služby a pohotovostní služby v oboru zubní lékařství na území Plzeňského kraje v roce 2021 až 2023“. EUC klinika bude zubní pohotovost zajišťovat do roku 2023.

Plzeňský kraj hradí EUC klinice za pohotovostní stomatologickou službu a za její zajištění prokazatelnou ztrátu, která činí rozdíl mezi náklady a výnosy souvisejícími s poskytováním lékařské pohotovostní služby. Maximálně však do celkové výše 10,9 milionu korun za období 3 let. Úhrada prokazatelné ztráty podléhá ročnímu vyúčtování.

Kromě EUC kliniky je dále lékařská pohotovostní služba zajištěna v okresech Klatovy a Domažlice v soukromých ordinacích zubních

lékařů. Řídí se podle rozpisu služeb, který stanoví Oblastní stomatologická komora Klatovy. LPS je v těchto dvou okresech poskytována v sobotu, neděli a ve svátek od 8:00 do 12:00. Zajištěna je nepřetržitá přítomnost 1 lékaře a 1 zdravotnického pracovníka. Plzeňský kraj hradí poskytovateli paušální odměnu ve výši 500 Kč za hodinu.