Mezi historicky zajímavá místa domažlické části Českého lesa patří i zříceniny zámečku Diana položeného na návrší mezi obcí Rybník a hraničním přechodem Švarcava Schwarzach.

Vrásky na čele milovníkům památek a historie v regionu přidělalo zjištění, že půvabné návrší se zříceninou mají nahradit ocelové zemědělské haly pro dobytek. Zaniklý zámeček je mimo jiné známý pobytem japonské manželky majitele panství Poběžovice Micu Coudenhove Kalergi.

Historické fotografie budovy a celého přilehlého areálu s kaplí a hospodářskými budovami z doby, kdy zámeček ještě stál.

„K areálu zámečku náležely hospodářské budovy a kaple, které byly zbořeny v 50. letech 20. století v souvislosti s budováním hraničního a zakázaného pásma. Zámeček využívala rota PS, po jejím odchodu zpustl. Zámecký areál, je vyhlášen kulturní památkou," popisuje domažlický historik a nakladatel Zdeněk Procházka a dodává, že do budoucna se počítá s úpravou zříceniny zámku, případně odhalením zbytků kaple a využitím pro turistické a kulturní účely.

Proto na něj zapůsobil zcela nepřípustně záměr místního zemědělce z Rybníku postavit na místě zámečku a kaple dvě ocelokolny pro ustájení hovězího dobytka.

„Tímto způsobem by byla zničena nejen kulturní památka samotná, ale i jedinečná scenérie této části Českého lesa. Dnes jsou z německého Schwarzachu vidět na české straně pouze pastviny a lesy. Po uskutečnění tohoto záměru by turisty přicházející z Německa do Čech vítaly na dříve půvabném návrší neforemné ocelohaly," kritizoval Procházka.

Zemědělec a majitel Ekofarmy Rybník Jaroslav Uher však vysvětlil, že k plánovanému vybudování staveb nakonec nedojde.

„Konzultoval jsem to s CHKO, ale po roce změnili názor. Řekli mi, že je to nevhodné," vysvětluje Uher. „Jednak z toho důvodu, že zřícenina je prý památka a také vzhledem k územnímu plánu," dodal s tím, že pro své ocelové budovy bude muset najít místo jinde.

Obdobné problémy jsou podle Procházky známy z celé oblasti Českého lesa a nejen odtud. Soukromí majitelé zakoupí hektary pozemků, na nichž leží i zaniklé vesnice s kostely a zámečky.

„Pozemkový fond se však takovými detaily, jako jsou kulturní a archeologické památky, nezabývá, nové majitelé na to neupozorní a oni si potom myslí, že na svých pozemcích nemohou být ničím omezováni. Zákon a snad i vztah mnoha obyvatel k této krajině a jejím památkám však hovoří jasně," pokračuje Procházka a podotýká, že na Tachovsku náleží značné části Českého lesa s různými památkovými objekty například Holanďanům.

„Ale i oni musí české zákony respektovat. Proto si myslím, že tím spíše český podnikatel, který v Rybníku žije, ochranu historického areálu zničeného zámku i krajiny pochopí," doufá historik.

Stanislav Šebek, Zdeněk Procházka

Historické fotografie budovy a celého přilehlého areálu s kaplí a hospodářskými budovami z doby, kdy zámeček ještě stál.