Ložisko mědi a stříbra se v lokalitě poprvé našlo v roce 1712. Následujících 168 let se zde na svátek svaté Anny pravidelně sloužily bohoslužby, pak tradice zanikla. O jejich obnovu se teď snaží nadšenci do regionální historie. „Vypracovali jsme projekt a rádi bychom dědictví našich předků zase zpřístupnili. Možná je i spolupráce s Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava,“ nastínil za Domažlický dějepis Jaroslav Dvořák.

Klíčové pro členy spolku je získat souhlas od vedení města, aby mohli přes jeho pozemek do štoly vstoupit a nechat provést prvotní průzkum. Rada Domažlic už žádost, jež se týkala i druhé štoly Na Kole, opakovaně neschválila. Místostarosta Stanislav Antoš se dříve vyjádřil, že důvody jsou především bezpečnostní. „Zaslali jsme novou žádost, která se projedná na nejbližším zastupitelstvu,“ řekl Dvořák. Doplnil, že sobotní mše začíná od 15 hodin a bude sloužena za zdárné otevření důlního díla.