První doložená zmínka o vsi pochází z roku 1325. Zřejmě počátkem 17. století byla povýšena na městečko a v roce 1680 bylo Klenčí povýšeno na město císařem Leopoldem I. Ten dal zároveň městu i jeho znak.

Na červeném štítě stojí na zelené a hnědé půdě městská brána v podobě nízké a široké věže vrcholící pěti stínkami cimbuří nad pěti klíčovými střílnami. Zdivo je barvy světle šedé. Otevřená brána má zlatohnědá vrata s šedým kováním a vytaženou mříž železné barvy s hroty nahoru i dolů. Pod mříží je v průhledu brány viditelný zelený les (Šumava).

Na snímcích můžeme vidět některé z dalších verzí znaku, které se liší například v barvě a podobě mříže (či šraňku) i vrat, půdě (někde je zelená i hnědá, jinde pouze zelená) či počtu stromů – někdy vidíme pouze tři figury, jindy celý les.

Tři podoby klenečského znaku.


Víte, komu patří?

Uhodnete, které obci patří tento znak? Odpověď se jako vždy dozvíte v sobotním vydání.

Víte, komu patří?