V souvislosti s ním se návštěvníci klenečské cyklostezky pozastavují nad tím, že u odbočky na ni je v tomto směru jízdy na vozovce plná čára souvislá. Tu musejí přejet i v případě, že míří z parkoviště cyklostezky na Draženov.

„Plná čára je i na krajnici u odbočky k cyklostezce i Panskému rybníku. Myslím si, že tam měla být přerušovaná, která projíždějící řidiče upozorní na odbočku. Bylo by to tam při vyjíždění na silnici z obou těchto míst určitě bezpečnější," myslí si kromě jiných návštěvník cyklostezky pan Jiří.

Použití plné čáry pro krajnici v místech obou výjezdů si při kolaudaci silnice všiml i klenečský starosta.

„Ptal jsem se ohledně toho ředitele SÚS i firmy Colas při slavnostním otevření silnice. Byl jsem ujištěn, že značení je správně, a pokud se nejedná o klasickou křižovatku, potom je používáno toto značení. V případě cyklostezky se totiž jedná o účelovou komunikaci a zde toto dopravní značení lze použít," uvedl Deníku starosta Jan Bozděch.

„Když se podíváme na celý úsek mezi Klenčím a Draženovem, zjistíme, že plná čára je na krajnici i na všech sjezdech ze silnice, výjimku tvoří pouze křižovatka k čerpací stanici ÖMV, kde je čára přerušovaná," doplnil Bozděch s tím, že pokud by značení nebylo v pořádku, určitě by k němu nedala dopravní policie souhlas.

Zajímalo nás, jakým způsobem odůvodňuje značení domažlická dopravní policie. Porušují snad řidiči směřující na parkoviště cyklostezky, či naopak z něj nějaký předpis v případě, že přejíždějí středovou plnou čáru?

„Pravidla silničního provozu, a tudíž i dopravní značení jsou upraveny zejména zákonem o provozu na pozemních komunikacích. K provedení zákona o silničním provozu bylo dále vydáno několik vyhlášek. Podle vyhlášky č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, je podélnou čáru souvislou zakázáno přejíždět nebo ji nákladem přesahovat, pokud to není nutné k objíždění, odbočování na místo ležící mimo pozemní komunikaci nebo vjíždění na pozemní komunikaci z místa ležícího mimo pozemní komunikaci. Takže řidič při odbočování na cyklostezku ani na vyjíždění z parkoviště žádný předpis neporušuje," tlumočila Deníku odpověď dopravních policistů mluvčí Dagmar Brožová.

Třebaže je značení u cyklostezky pod Klenčím dle zákona správně, ještě to neznamená, že je z hlediska bezpečnosti optimální.

„Někdy je problém na silnici vyjet, neboť řada motoristů jedoucích do Klenčí to po nové silnici dokáže pěkně rozpálit. Divím se, proč nedali k silnici stejné upozornění, jako je například před odbočkou na Luženice, kde silnici přetíná cyklostezka. Pokud by stejné upozornění na cyklisty bylo i tady, určitě by to přispělo k bezpečnosti cyklistů i motoristů," podotýká jeden z cyklistů, který pod Klenčí dojíždí s dětmi autem právě ve směru od Draženova.

„Myslím si, že zviditelnění vjezdu na cyklostezku by nebylo špatné. Je to jedna z otázek, jíž se chci ve spolupráci s dopravní policií zabývat," poznamenal klenečský starosta.