Kaple byla v roce 1950 společně s celou obcí stržena a rozhrnuta z důvodu odsunu původního německého obyvatelstva a zřízení hraničního pásma.

„Výběr místa není náhodný. Nedaleko trávíme každé léto tři týdny na skautském táboře a místo jsme často navštěvovali. Bylo nám líto, že se o něj nikdo nestará a postupně zarůstá. Navíc svatý Jiří je mimo jiné právě patronem skautů,“ uvedl Martin Kolovský, skautský vedoucí a iniciátor celé akce. Skauti se do odkrývání a konzervace zachovaného zdiva pustili pod dohledem zkušených archeologů.

„Zdivo se po odkrytí zakonzervuje a bude doplněno lavičkami a naučnou cedulí. Místo by tak mělo připomínat nejen samotnou kapli, ale i celou obec a její obyvatele,“ doplňuje Kolovský.

Právě motiv paměti je v celém projektu silně patrný. Skauti mají v plánu po dokončení prací pozůstatky kaple slavnostně představit veřejnosti a pozvat na akci i potomky původních obyvatel. Pozůstatky kaple by se do budoucna měly stát místem setkávání Čechů s Němci, mladých lidí s pamětníky a vůbec historií zdejšího kraje.

Skauti se fyzicky náročné práce nebojí. „Máme k dispozici krumpáče, lopaty, kolečko nebo třeba motyky. Je to namáhavé, ale myslím, že to má smysl, a vidím za sebou kus dobře odvedené práce,“ hodnotí patnáctiletý Tomáš Fait.

Obec Novosedly, původním německým názvem Neubäu, vznikla již v 15. století. V roce 1945 zde stálo 45 domů, včetně dvoutřídní školy, obchodu se smíšeným zbožím, dvou hostinců, kovárny, mlýna s pilou a cihelny. V obci žilo 310 obyvatel. V roce 1911 byla nad obcí vystavena nákladem místního rodáka Georga Rebitzera novogotická kaple svatého Jiří. Po druhé světové válce bylo německé obyvatelstvo vyhnáno a domy byly rozprodány na stavební materiál nebo přímo srovnány se zemí.

Zahrada dovoluje pohyb, zapojení smyslů, spolupráci v týmu i samostatnost a poskytuje prostor pro skutečné zážitky.
Školka v Klenčí dokončila projekt zahrady