„V současné době jsme ve fázi, kdy byl zveřejněn návrh zadání územního plánu. Ten se po připomínkovém řízení předá zpracovateli plánu. Ještě nás k dokončení územního plánu čeká kus cesty," říká starosta Újezda Václav Kalčík. Dodává, že poté, co bude zpracován návrh plánu, bude se znovu projednávat.

„V podstatě tvůrce územního plánu zpracuje podněty, které vzešly z řad občanů, ať už to byly soukromé osoby, nebo právnické osoby, které podnikají. Zpracovatel územního plánu vše připraví, vyhodnotí, zapracuje do plánu a opět budeme absolvovat ´kolečko´, které běží s každým územním plánem. Budou se k němu vyjadřovat dotčené orgány," popisuje starosta.

A jaké změny si přáli provést majitelé pozemků, kteří vznášeli podněty pro nový plán?

„Předně musím říct, že obec nedávala žádné připomínky ohledně obytných zón, neboť v současném plánu jich máme v Újezdě a Petrovicích dostatek a zatím nejsou využité. Hlavní překážkou je to, že se jedná o pozemky v majetku soukromých osob, je problém se domluvit na výkupní ceně. Co se týče většiny připomínek, týkaly se zejména o rozšíření podnikatelských ploch. Soukromě hospodařící zemědělci by chtěli pozemky rozšířit o ostatní plochu na skladování a podobné věci. Existují také určité záměry, co se týče oblasti Hrádku," popisuje Kalčík s tím, že ti, kteří podněty dávali, si uvědomují, že územní plán je zpracováván na delší časové období.

„Počítají s obdobím nejméně pěti let, aby se nemusely v novém plánu dělat opět změny, což je dobře," kvituje Kalčík.

Pohled na Újezd z Hrádku.