S velkými problémy s příjmem televize se po nedávném zrušení Multiplexu A na vysílači Vraní vrch potýkají mnozí obyvatelé regionu. Nově musejí programy přijímat na kanálech 34 a 48.

„Problémy s příjmem jsme měli bezprostředně před změnou kanálů. Pak nám šla televize asi čtyři dny, vysílač přešel na jiné kanály a my zase nemůžeme televizi sledovat. Zpočátku jsme si mysleli, že nám nefunguje set–top–box,“ říká Jaroslava Balounová z Prapořiště s tím, že oni i lidé z okolí už zkoušeli všechno možné. „Je mi líto důchodců. Ti nejenže musejí znovu shánět, kdo by jim vše přeladil, ale zase platí a platí,“ dodává.

„Problém se týká vícedruhého multiplexu na kanálu 48 z Vraního vrchu, nežli z Krašova. Problémy s nekvalitním příjmem jsou převážně v oblasti Kdyně a vesnic v jejím okolí. Multiplex A tam dosahoval až stoprocentní kvality signálu. Nyní, na nových kmitočtech, většinou kvůli slabému signálu ani set-top-box nenačte programy, pokud ano, tak obraz silně kostičkuje,“ potvrdil Deníku slova čtenářky David Rácz, který se kromě prodeje a seřizování jmenovaných televizních zařízení problematikou zabývá.

„Musíme stále něco předělávat, stále platit. Objednali jsme si technika, abychom mohli sledovat také Novu a Primu, ale nesehnal vložku do společné antény. Platíme poctivě koncesionářské poplatky, kdo nám uhradí výdaje, které s příjmem televize neustále máme?“ postěžovala si nám Anna Sokolová z domažlického sídliště Kozinovo pole.

„Problém chybějících kanálových vložek pro kanál 48 se z důvodu chybějícího artiklu na tuzemském trhu řeší přeladěním kanálových vložek pro kanál 52. Lze je přeladit o čtyři kanály nahoru nebo dolů. Z vložek pro dosavadní Multiplex A na kanálu 38 se lehce přeladí na veřejnoprávní kanál 34. Zde problém není, ten je pouze u Multiplexu 2,“ říká Rácz s tím, že slyšel jak lze Multiplex 2 z plzeňského regionu naladit ve vzdálenějších místech, například v Jablonci nad Nisou.

„Vyzařovací lalok signálu je zřejmě více namířen do horizontu, nežli do blízkého okolí. Multipex A byl opravdu oproti současnému stavu o 30% lepší. Největší problém vidím v tom, že když se lidem podaří dobře naladit jeden multiplex, neplatí to už pro ten druhý, byť jsou ze stejného vysílače,“ říká Rácz, který se spojil i s Pavlem Hanušem, šéfem digitalizace za Českou televizi.

„Chystal se na odpolední jednání s Radiokomunikacemi a chtěl ode mě znát informace o problémech, které v našem okresu s příjmem pozemního digitálu máme,“ vysvětluje Rácz s tím, že se mu posléze dostalo i následující informace.

„Bylo rozhodnuto, že u vás v regionu bude provedeno meření ve stejných bodech, ve kterých byl měřen Multiplex A po zahájení pilotního projektu digitalizace. Tím získáme objektivní obraz o situaci. Mám jen obavu, že výsledek bude podobný jako v Praze. Tam jsou průběžně měřena místa s hlášeným problematickým příjmem a zatím pokaždé se jednalo o antény, anténín svody, rozvody, rozbočovače, set–top–boxy a podobně. Zatím je ve všech měřeních kvalita a síla signálu naprosto v pořádku. Nelze to samozřejmě ještě zobecnit, ale zdá se, že to bude velmi časté. Paradoxně bych byl tedy radši, kdyby se u vás na Domažlicku nějaká chyba našla,“ informoval Rácze Pavel Hanuš z České televize.

O tom, jak dopadla zmíněná měření, se čtenáři Deníku od nás dozví.