„Zájemci o označení svého kola pomocí syntetické DNA se mohou zapsat do pořadníku zájemců přímo na služebně nebo na telefonním čísle 727 952 703," potvrzuje mluvčí Věra Říhová.

Letos bude označeno celkem 70 jízdních kol a invalidních vozíků.

„V současné době evidujeme více než 40 zájemců a v souvislosti s letním počasím posledních dnů jejich počet rychle přibývá. Ve srovnání s loňským rokem u obyvatel města výrazně stoupla obliba elektrokol, kterých je v pořadníku zatím dokonce pětkrát více než vloni," zmínila Říhová.

V loňském roce domažličtí strážníci označili v první vlně tohoto projektu speciálním nátěrem na deseti místech 100 jízdních kol. Údaje o jejich majitelích jsou vedeny ve speciální databázi.

„Mikrotečky o velikosti jednoho milimetru v sobě nesou jedinečný kód. Jsou obsaženy v roztoku lepidla a ultrafialové složky, takže je lze vidět jen pod ultrafialovým světlem," vysvětlil velitel domažlických strážníků Petr Kubal princip forenzního značení.

Každý zájemce o značení musí předložit doklad totožnosti a také doklad o koupi kola. Označení jednoho jízdního kola trvá zhruba 30 minut. Kolo je detailně vyfotografováno a popsáno pro potřeby národní databáze. Při případném odcizení je pak snadněji dohledatelné.

„Tato nová technologie není určena jen pro klasická jízdní kola. Označit můžeme i elektrokola, dražší koloběžky, části městského mobiliáře nebo invalidní vozíky. Právě jejich pořizovací cena je vysoká a v případě jejich odcizení nastává pro majitele, kteří jsou na ně odkázáni, velký problém," upozornil Kubal.
Značení jízdních kol se v letošním roce nebude odehrávat na dopravním hřišti jako vloni, ale přímo v centru města, aby bylo dostupné i pro vozíčkáře.

„Samotné značení předmětů bude probíhat v letních měsících, o konkrétním termínu budou zájemci zapsaní v pořadníku včas osobně vyrozuměni," uzavírá mluvčí strážníků.