Na webových stránkách obcí, jako jsou Pocinovice, Loučim, Chodská Lhota, Libkov nebo Dlažov, lze nyní pod heslem „Najděte své předky" získat informace o obyvatelích jednotlivých domů.

Sahají až tři sta let zpátky a díky nim zjistíte, kdo před vámi žil ve vašem domě, jak přišly jednotlivé chalupy ke svým jménům, jaké bylo povolání vašeho pradědečka, jak zemřel nebo z které vsi si přivedl nevěstu. Jde tedy i o slušný základ při tvorbě vlastního rodokmenu.

Jde o výsledek mravenčí práce amatérského genealoga Vladimír Strnada. Rodák z Pocinovic chtěl nejprve pouze lépe poznat svůj vlastní rod, později však zmapoval i obyvatele Dubové Lhoty, ve které nyní žije, a následovaly další obce z okolí.

Strnad již zmapoval dvacet pět vsí mezi Kdyní a Janovicemi nad Úhlavou, seznamy aktualizuje a uvítá každé doplnění či upřesnění, které mohou samotní obyvatelé poskytnout.

„Zjistil jsem, že místní o tyto informace moc zájem nemají, ale ozývá se mi spousta lidí z celé republiky, ze Švýcarska nebo Ameriky, kteří zde mají předky a chtějí znát rodokmen," říká Strnad.

Jednou ho dokonce kontaktovala pařížská firma, která se zabývá vyhledáváním dědiců.

„Občanům Pocinovic totiž v zahraničí zemřel nějaký vzdálenější příbuzný a firma je kvůli dědictví potřebovala vyhledat," vysvětlil Strnad.

Od počátku základ jeho práce tvořily matriky loučimské farnosti, potažmo dlažovské a pocinovické, které se z ní později vyčlenily.

„Nejhorší bylo naučit se záznamy číst. Jsou zapisovány ručně a nebylo snadné je rozluštit. Studovat vzory písem nikam nevedlo, i panu faráři se během let měnil rukopis," vysvětluje genealog. Dle rady jiného badatele mu nezbylo, než prostě záznamy číst a číst, dokud nezačnou dávat smysl. K ruce musí občas vzít i český nebo latinský slovník, aby identifikoval povolání dotyčného nebo nemoc, na kterou zemřel.

Při bádání naráží i na řadu dalších překážek. Příliš strohé záznamy, přezdívky, které nahradily skutečná příjmení, fonetické přepisy příjmení a podobně.

„V záznamech před zavedením číslování domů v roce 1770 se například stává, že identity různých sedláků stejného příjmení splývají dohromady, jindy se zase faráři neobtěžovali zjistit věk zemřelého a pouze ho odhadli," podotýká Strnad.

Díky dlouhodobému studiu je však badatel dnes schopný podle čísla popisného říci téměř komukoliv v oblasti loučimské farnosti, kdo bydlel v jeho domě 300 let zpátky.

Zájemci najdou soubory projektu Najděte své předky na webových stránkách příslušných obecních úřadů, většinou v sekci historie. Tam se často nachází i několik menších vsí příslušných k obecnímu úřadu. Vladimíra Strnada můžete kontaktovat na e-mailu vladimirstrnad@centrum.cz.