V Pile, které se říká také Šnajberk, žije 50 obyvatel. Spádová obec Trhanova je oblíbeným rekreačním místem a najdete tu velké množství chatek.

Historie

Historie Pily začíná založením rybníků roku 1653. Pile se od pradávna říká Šnajberk, což by ve volném německém překladu mohlo znamenat „řezání - práce (stroj)“. Schneiden – Werk. Tento volný překlad je velmi pravděpodobný vzhledem činnosti, kterou tu rod Lamingenů zavedl vystavěním pily. Řezání hromad dřeva bylo zdejší každodenní náplní.

Současnost

Podle informací od Obecního úřadu Trhanov má Pila s padesáti obyvateli celkem 37 domků. Do školky jezdí děti do Trhanova nebo Babylonu, do základní školy na nižší stupeň do Chodova a později do Klenčí pod Čerchovem. „Za prací se dojíždí, stejně jako za nákupy,“ uvedl Petr Fiala z Pily s tím, že dopravní spojení s okolím zajišťuje obyvatelům jen vlak.

Občanské sdružení

V únoru 2008 vzniklo v Pile Občanské sdružení Šnajberk. „Sdružení vzniklo z iniciativy lidí, kteří tu bydlí, aby se více poznali a zároveň chtěli oživit kulturní a společenské dění v Pile,“ vysvětlil Fiala s tím, že do pořádání akcí se parta aktivních obyvatel pustila už mnohem dříve. „Máme děti a většinu akcí děláme právě pro ně, masopust, maškarní nebo třeba Silvestr na ledě, který už je tu evergreenem. A založili jsme také tradici Šnajberských slavností, kterými jsme loni poprvé oslavili 355. výročí vzniku obce,“ připomněl Fiala a dodal, že nejbližší akcí, na kterou Šnajberští zvou širokou veřejnost, bude masopust v sobotu 21. února. Pod oficiální hlavičkou OS Šnajberk máme větší šanci při získávání prostředků na pořádání různých kulturně-společenských a sportovních akcí prezentujících obec Pila, ale také při prosazování zájmů občanů k zvelebení obce. „Chceme odstranit černou skládku u kontejnerů. Našli jsme v ní věci z nějaké německé kanceláře i s adresou a rozhodli se, že tohle opravdu nenecháme jen tak být. Upozorníme na to odbor životního prostředí, aby ve věci něco podnikl. Rozhodli jsme se také, že nejspíš pořídíme a umístíme do obce ceduli v němčině, na které německé návštěvníky požádáme, aby nám tu nevyhazovali odpadky. Jsou s tím problémy dlouhodobě,“ vysvětlil Fiala a pokračoval: „Nezakládali jsme sdružení s žádnými politickými cíli, ale pokud by se nám povedlo zlepšit jakkoliv život v obci, budeme rádi.“ Obyvatelům Pily by se podle Fialy líbilo, kdyby byla konečně vyřešena oprava silnice. „Je v hrozném stavu. Možná díky tomu, že ji stále vlastní stát,“ poznamenal Fiala. „Více o činnosti občanského sdružení a vůbec životě v Pile najdete na webových stránkách www.snajberk.unas.cz, které pro nás spravuje Petr Šleir. On byl také jako člen babylonského sdružení naší inspirací pro vznik sdružení v Pile,“ dodal Fiala.

Krásná příroda

Pila a její okolí se může pyšnit nádhernou přírodou a především chráněným územím – Šnajberskou loukou. Jedná se o území s rozlohou cca 5 ha chránící luční, rašelinné a mokřadní společenstva s chráněnými a ohroženými druhy rostlin i živočichů. Z rostlin tu najdete například Kosatec sibiřský, Prstnatec májový, Suchopýr úzkolistý, Vachtu trojlistou a z ptactva třeba Rákosníka obecného, Strnada rákosního nebo Bekasinu otavní.