„Rozhodli jsme se zatím, že do doby, než budou moci provoz obnovit, odložíme živnostníkům platby nájemného. Nejpozději do konce roku pak rozhodneme o dalším postupu,“ řekl starosta Domažlic Zdeněk Novák. „Ve hře jsou opatření jako prominutí plateb, splátkové kalendáře či dočasné snížení nájemného, ale nemůžeme o tom rozhodovat teď. Nevíme, jak se situace vyvine, jak dlouho budou nájemci omezeni, zda bude postup stejný u všech profesí či se některé živnosti uvolní dříve,“ pokračoval starosta.

V současné době platí rozhodnutí, že nájemné se platit nemusí. Jak bude vypadat další postup, záleží i na celkové bilanci a na státu – jaké poskytne živnostníkům úlevy, příspěvky. Na tomto poli se informace stále mění. Ve hře je tak i možnost dočasného snížení nájmu.