Byl zapojen v turistice již od roku 1963 jako člen odboru turistiky TJ Jiskra Domažlice, po roce 1990 byl členem Klubu českých turistů. Od roku 1993 zastával funkci místopředsedy domažlického odboru. Pomáhal při organizování turistických pochodů Krajem strážců hranic, Chodských non-stop pochodů a dalších akcí. Rád vodil vycházky do okolí Domažlic. Po roce 1990 se podílel spolu s panem Zdeňkem Benešem a Ing. Jiřím Cibulkou na organizování dálkového přechodu Šumavy po bavorské straně hranic od Finsterau až po Furth im Wald. Nezapomenutelné jsou autobusové zájezdy do západních a jižních Čech, které připravil a vedl. Díky své profesi železničáře rád cestoval po naši republice a věděl o mnohých zajímavostech. Z akcí KČT Domažlice měl nejraději Odemykání a Zamykání České studánky a Setkání turistů na Čerchově. V KČT odvedl spoustu práce. Pro svoji přátelskou povahu měl mnoho kamarádů a známých, kterým nyní bude chybět. Čest jeho památce.

Petr Matějka, předseda KČT Domažlice