Prvně jmenovaná se chopila dirigování a organizační činnosti, druhá se ujala klavírního doprovodu a úprav písní. Od té doby Canzonetta s úspěchem reprezentuje Domažlice a Chodsko v celé republice. Čtvrtstoletí od svého vzniku si sbor připomene slavnostním koncertem.

Letošní koncert k výročí sboru dostal jednoduchý, ale dokonale výmluvný název: Canzonetta 25 let aneb Život je jen náhoda, život plyne jak voda… Rozezní se v pátek 23. června od 19 hodin rajskou zahradou augustiniánského kláštera v Domažlicích, při nepříznivém počasí v klášterním refektáři. Vedení sboru se od jeho založení proměnilo, od roku 2017 je v jeho čele Olga Holoubková a na klavír doprovází Milada Nejdlová. Sólisty jubilejního koncertu budou úspěšní mladí pěvci a instrumentalisté Patrik Hradecký a Hynek Hradecký. Jak sdělila za organizátory Alice Paluchová, koncert pořádá Městské kulturní středisko Domažlice a vstupenky jsou už v předprodeji, k zakoupení online nebo v infocentru.

Ženský pěvecký sbor Canzonetta koncertoval mnohokrát jak v Domažlicích a přilehlém regionu, tak na mnoha festivalech a přehlídkách včetně Prahy. Tam se představil na Pošumavském věnečku v Národním domě, zpíval v katedrále svatého Víta na Pražském hradě i v Rudolfinu. Vystupoval v Plzni, v Klenčí pod Čerchovem na Národopisné slavnosti Výhledy, před nejen domažlickým publikem samozřejmě na Chodských slavnostech či na Chodském bále.

Sbor můžete mít dokonce doma. Má široký repertoár, ale k prvnímu CD sbormistryně Olga Holoubková zdůraznila, že je poctou lidovým písním Chodska a jeho velkým osobnostem Jindřichu Šimonu Baarovi a Jindřichu Jindřichovi. „V roce 2020 natočila Canzonetta CD s názvem Bulačina, které svým nadčasovým výběrem písní a návratem k našim původním kořenům jistě přetrvá a nejednoho posluchače potěší,“ uvedli o tomto albu pořadatelé koncertu jako poděkování a zároveň přání k 25. narozeninám.