MUDr. Ladislav Hamadej přišel do Domažlic v roce 2008 a v témže roce převzal primariát. Pod jeho vedením zvládla porodnice poslední český babyboom, kdy se v Domažlicích rodilo přes 700 dětí ročně, v gynekologické operativně zintenzivnil využívání šetrných metod laparoskopické techniky a vybudoval sehraný tým nelékařských zdravotníků. V posledních letech se však musel potýkat s nedostatkem gynekologů, kteří ale chybí v celé zemi. Aby i v této nepříznivé situaci zachoval plný rozsah péče, obětoval svému oddělení spoustu energie a času.

„Za příkladné vedení oddělení patří MUDr. Ladislavu Hamadejovi velký dík. V jeho příštím působišti mu přejeme hodně úspěchů,“ uvedl mluvčí nemocnice Jiří Kokoška.

Kristián Czók  z Postřekova.
Právě jsme se narodili

Docent Eduard Kučera působil v minulosti především v Praze, mimo jiné v Ústavu pro péči o matku a dítě v Podolí a rovněž v ambulantní sféře. Často také publikuje v odborných gynekologických periodikách. Nabídku pracovat v Domažlicích přijal letos na jaře mimo jiné i proto, že z domažlického okresu pochází jeho rodina a on se tak vrací do regionu, ke kterému má vztah.

„Docent Kučera přebírá oddělení, které má mezi pacientkami i rodičkami z regionu velmi dobré jméno. Jeho úkolem tak bude v první řadě navázat na vysoký standard kvality péče, který je nastaven. Ale zároveň se bude muset aktivně zapojit do hledání nových gynekologů a pomoci stabilizovat lékařský personál,“ popisuje mluvčí nemocnice Jiří Kokoška.