„Pocházela z rodinného prostředí, kde měla hudba zásadní význam. Dědeček Josef Kuželka muzicíroval na mnohé hudební nástroje, byl v Klenčí pod Čerchovem varhaníkem. Hudbě se pak věnovali a věnují i zástupci dalších pokolení. Jana Hojdová byla učitelkou na základních školách v Klenčí a Poběžovicích. V obou obcích vedla dětské pěvecké sbory. Širší veřejnosti byla známa z vystupování se svojí sestrou Marií Freiovou, sestry Kuželkovy. Spolu s ní i dalšími zpěváky a muzikanty natáčela desítky písní pro plzeňský rozhlas, absolvovala stovky vystoupení," uvedl za město Domažlice mluvčí Josef Babor.

Ti, kteří se budou chtít s chodskou zpěvačkou rozloučit, mají možnost v pátek 1. září ve 14:00 hodin v kostele sv. Martina v Klenčí pod Čerchovem.

Kostel svatého Martina v Klenčí pod Čerchovem se rozezní koncertem Svatojánského hudebního festivalu.
V Klenčí pod Čerchovem se rozezní Svatojánský hudební festival