Plzeňská rodačka Marie Korandová měla osobní vztah k Chodsku, její dědeček pocházel z České Kubice, babička ze Stráže. Regionu proto věnovala značnou část svého díla, kdy napsala například knihy Chodové v pověstech, Evropan z Domažlic, která popisuje životní osudy MUDr. Antonína Steidla, Stráž – nejmenší privilegovaná ves domažlických Chodů či Zahrada pod kulatou věží, která se věnuje krátkým povídkám z doby národního obrození na Domažlicku.

Marie Majtánová-Korandová absolvovala Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, obor čeština - ruština. Pracovala v Ústavu pro jazyk český, její životní pouť ji později zavedla na Slovensko, kde přednášela češtinu na vysokých školách v Nitře a Bratislavě. Také překládala z polštiny, lužické srbštiny a slovenštiny. Ve vlastní literární tvorbě je autorkou řady knih pro děti i dospělé.

Seznam titulů Marie Majtánové-Korandové, které se věnují našemu regionu

 • Zahrada pod kulatou věží
 • Plzeňské předjaří
 • Stráž - Nejmenší privilegovaná ves domažlických Chodů
 • Pročpohádky Lidové legendy Chodska
 • Chodské pověsti a legendy
 • Chodové v pověstech
 • Volba profesora Klostermanna
 • Všerubský doktor se vrací
 • Petřín mého mládí aneb U Světovaru číslo tři
 • Evropan z Domažlic
 • Pověsti a legendy západních Čech