Zúčastní se zemědělci z Domažlicka středečního protestu v Praze? Víte, jak bude protest probíhat?

Samozřejmě, že se k protestu připojíme. Autobus vyjede z Mrákova v 7.15 a pojedou zástupci minimálně ze 13 zemědělských podniků.

Setkání bude na Hradčanském náměstí v 11 hodin, kde budou proslovy, je to oproti plánu o hodinu oddáleno. Pak se půjde na Malostranské náměstí a odtamtud se vypraví delegace do sněmovny. Předpokládáme, že petici přijme předseda finančního výboru inženýr Sobotka.

Slibujeme si – protože ve státním rozpočtu není dosaženo takové výše dotací pro zemědělství, tedy alespoň jako bylo pro letošek, chybí tam pět miliard – že docílíme toho, že sněmovna posílí kapitolu zemědělství o 1,5 miliardy. Zbývající tři miliardy by naskládal resort ze svých rezerv, například z Pozemkového fondu ze ZIFu a tak dále, něco snad z lesů. Chtěli bychom být přibližně na částce, na jaké jsme byli letos, i když teoreticky bychom měli mít k dispozici peněz více.

Příští rok vidím podstatně horší než tento, neboť v letošním roce jsme prakticky od dubna zaznamenali velký pád výkupních cen. Například vyhlídka, že by se cena obilí zvedla do sklizně, není, neboť Evropa má dostatek obilí. Výkupní cena mléka se sice zvedá, ale jen po pěti haléřích, a bude trvat dlouho, než dosáhne akceptovatelné výše. Někteří zemědělci sice měli nějaké rezervy z předchozích let, ale ty jsou pryč. Rok 2010 vidíme jako velice náročný.