Téměř sto čtyřicet žáků do školy zavítalo v rámci projektu Krajské hospodářské komory Plzeňského kraje nazvaného ´Aktivní motivace žáků ZŠ = jistota pro budoucnost technických oborů´. Jeho cílem je propagace technických oborů, o které je v současnosti na trhu práce velký zájem.

Kvalifikovaných uchazečů o zaměstnání je ale nedostatek. Na Domažlicku nejvíce chybí zedníci, klempíři, instalatéři či tesaři.

„Veřejnost některá povolání pořád vnímá jako ´špinavou práci´. Přitom je dnes kvalitní řemeslník žádaný a vydělá si i mnohem více než v jiných profesích,“ tvrdí lektorka projektu Simona Zíková.

V horšovskotýnské škole si žáci prošli několik stanovišť. U zedníků si vyzkoušeli techniky zdění, nahazování omítek či štukování, technické lyceum zase přiblížilo grafické počítačové programy zaměřené na projektování budov a technických částí strojů. Zaměřování staveb pomoci měřících přístrojů si bylo možné vyzkoušet u oboru Pozemní stavitelství.

„Nejvíc se mi líbilo vytváření modelů součástek v počítačovém programu,“ nechala se slyšet Martina Kolejníková z horšovskotýnské základní školy. Patnáctiletá školačka si vyzkoušela i řadu jiných činností, včetně uzdění koní či jízdy na malotraktoru.

O zajímavé zpestření návštěvy se postarala školní hudební skupina.

„Zájemci o technické obory třídy snadno naplní, ale málokdo pak v oboru skutečně pracuje. Proto se nyní do procesu více zapojují konkrétní firmy, kam žáci chodí na praxi a kde pak mohou hned najít uplatnění,“ vysvětlila ředitelka Okresní hospodářské komory Domažlice Dana Vogeltanzová. Mělo by se tak zabránit i tomu, aby absolventi odcházeli za prací do zahraničí.

„Většina žáků nemá vůbec ponětí, co některé technické obory obnášejí, chceme jim to proto prakticky ukázat. Stejně tak školíme i výchovné poradce, aby věděli, jak žákům poradit a motivovat je při výběru povolání,“ dodala Zíková s tím, že v rámci projektu se počítá s besedami, školeními, exkurzemi do firem i dalšími ukázkovými dny.