Konec prázdnin a nástup do školních lavic se už několik let neobejde bez preventivní akce, již zajišťuje Policie ČR ve spolupráci se Zdravotní pojišťovnou Ministerstva vnitra České republiky a BESIPem, jenž je samostatným oddělením Ministerstva dopravy České republiky a jako koordinátor má na starosti řadu akcí akce týkající se bezpečnosti silničního provozu.

„Projekt Zebra se za tebe nerozhlédne! opět radí malým školákům jak správně přecházet vozovku. Policisté v blízkosti základních škol dohlížejí v souvislosti se začátkem nového školního roku ve zvýšené míře na bezpečnost účastníků silničního provozu," vysvětluje Dagmar Brožová, domažlická mluvčí policistů, v jejíž náplni práce je také prevence.

Ji jsme spolu s dvěma dopravními policisty a krajským koordinátorem BESIPu Václavem Ircingem včera zastihli u přechodu pro chodce před domažlickou základní školou, kde nejen rozmlouvali se školáky.

„Celorepublikový preventivní projekt Zebra se za tebe nerozhlédne! je zaměřený na děti mladšího školního věku. Těm policejní tisková mluvčí s dopravními policisty a zástupci BESIPu sdělovali zásady bezpečného přecházení vozovky. Hlavním cílem projektu je vštípit dětem způsoby správného přecházení vozovky," doplnila podrobnosti Brožová.

„Na tyto akce vyjíždím pravidelně do různých míst kraje, neboť jsem přesvědčen, že mohu pomoci malým školákům dobrou radou a také jim předat drobné dárky, mezi nimi i reflexní pásky na rukáv, které při jejich nošení přispějí k bezpečnosti," říká Ircing.

Co radí zebra dětem

Zebra se snaží malým školákům vštípit bezpečné chování.

„Děti upozorňujeme na následující zásady: Vozovku přecházej na přehledném místě, pokud je v blízkosti přechod pro chodce, použij ho! Do vozovky smíš vstoupit po bezpečném rozhlédnutí. Pravidlo zní: 3× se rozhlédni – vlevo, vpravo, vlevo a rychle přejdi! Vždy si počínej tak, aby řidič měl šanci zastavit vozidlo před přechodem pro chodce! Do vozovky vstupuj, až když vozidla bezpečně zastaví, nikdy nevbíhej před jedoucí vozidla!" vypočítává mluvčí policie.

Zebra včera radila školákům přicházejícím ke škole v ulici Msgre B. Staška, konkrétně těm, kteří do lavic mířili přes přechody u okružní křižovatky U Golema.

Děti, které správně odpověděly na otázky týkající se přecházení, obdržely od policistů, zástupce BESIPu a také od Zdravotní pojišťovny MV ČR drobné dárky. Mezi nimi byl i praktický notýsek Zebra se za tebe nerozhlédne, takzvaný úkolníček, do kterého si školáčci mohou zapisovat, jaké je čekají domácí úkoly.

Jak jsme mohli na místě pozorovat, děti měly největší radost z různých samolepicích reflexních smajlíků. Některé děti obdržely dárky i pro své mladší sourozence.