Nevrátili se pouze studenti čtvrtého ročníku oboru Zdravotnický asistent. Vzhledem k jejich pracovní povinnosti ve zdravotnických zařízeních nastoupí zpět do školy 30. listopadu, „V rámci nouzového stavu byli povoláni pracovat ve zdravotnických zařízeních, pracují například v domažlické nemocnici nebo v seniorských domovech,“ vysvětluje ředitelka školy Věra Prantlová. Nemocnice mají postupně uvolňovat pracující studenty, aby se mohli do školy k prezenční výuce vrátit 30. listopadu.

ZKUŠENOSTI Z JARA

Ředitelka nepovažuje opětovné navázání na prezenční výuku za problém. „Máme už zkušenost z jara, kdy byla výuka také distančně, byť nepovinně,“ vzpomíná Prantlová.

Tentokrát už distanční výuka povinná byla a navíc se dle slov ředitelky zaměřila na učivo potřebné ke zvládnutí maturitní zkoušky.

To nejpodstatnější učivo se probíralo dál, tudíž nějaké větší mezery v učivu nevznikly a navázat zpátky na prezenční výuku probíhá poměrně hladce,“ líčí Prantlová. Prezenčně neprobíhá pouze výuka cizích jazyků, kdy jsou studenti ze dvou tříd promíchaní. Tyto předměty zůstávají nadále ve formě distanční výuky, aby se studenti nemísili. „Aby se v takovémto případě nepomíchali, jedna část studentů bude mít výuku prezenčně a druhá distančně,“ upřesnila ředitelka školy.