Poměrně velké břímě si v uplynulých dnech vzala na svá bedra obec Ždánov, když koupila od vlastníků bývalý zámeček.

Ač to na první pohled nevypadá, ždánovský zámeček je kulturní památka. Barokní stavbu nechali r. 1730 k hospodář­skému stavení přistavět představení pivoňského kláštera. Poté, co byl klášter zrušen, přešel zámeček do soukromého vlastnictví. Nejprve v něm byla přádelna a posléze zakoupil dvůr se zámečkem František Josef Mayer, jenž otevřel 25. srpna 1814 manufakturu a vyráběla se v ní typická ždánovská keramika.

„Je škoda, že se nám zámeček nepodařilo v 90. roce převést na obec, byť to bylo rozjednané s bývalým JZD Draženov. Byl vydán jako náhradní restituce a pak několikrát změnil majitele. Ministerstvo kultury ho jako kulturní památku požaduje kompletně opravit. Poslední majitel alespoň provizorně zakryl střechu a dal tam okapy. Loni už jsem na internetu zahlédl, že se zámeček prodává dál," uvedl smutně letos počátkem roku místostarosta Ždánova Štěpán Krutina.

Rok se ještě ani nesešel s rokem a zámeček byl připsán obci do vlastnictví. A třebaže ho obec spolu s okolními pozemky musela koupit, dá se o objektu hovořit jako o danajském daru.

„To je víc než danajský dar, ale je třeba si uvědomit dvě roviny. Takováto stavba, pokud se jí neujme instituce, jako je obec, neboli veřejnost, je beznadějně odsouzena k zániku. Druhá rovina je z mého pohledu ta, že za zámečkem je obrovský prostor, který je možné využít," konstatuje starosta obce Václav Pflug.

Dokáží Ždánovští s objektem naložit lépe než ti, kteří ho vlastnili před nimi?

„Chceme především udělat první kroky, které povedou k zajištění objektu, aby zůstal stát. Druhý, neméně důležitý krok znamená využít plochy za stavbou," podotýká starosta.

Koupě zámečku a parcel nebyla právě levná s ohledem na to, kolik peněz si stavba vyžádá do doby, kdy ji bude možné využívat.

„Původně byla prezentována daleko vyšší cena, byly to miliony, my jsme vše kupovali v době, kdy došlo k jejímu snížení. Nakupovali jsme od dvou vlastníků, přičemž úhrnná cena činila 790 000 korun. Pro naši obec je to značná částka, ale domluvili jsme se s prodávajícími společnostmi, že ji zaplatíme ve dvou splátkách, jednu uhradíme letos a druhou příští rok," vysvětluje starosta.

Už Ždánovští vědí, jak by bylo možné zakoupený objekt i pozemky využít?

„Pozemky mají dohromady rozlohu téměř 7 000 metrů čtverečních. Tam bych viděl jako výbornou věc využít je pro víceúčelové hřiště, kde by si vyhrály menší a větší děti. Byly by tam lavičky, pískoviště, prostě by se prostor stal místem odpočinku," uvažuje předběžně starosta Pflug o využití pozemků, které bude předcházet využití zámečku.

A jak vidí využití právě zakoupeného obecního majetku druhý muž Ždánova?

„Samozřejmě bychom hlavně chtěli, aby se zámeček zachoval. Mně osobně je jedno, co by v něm po opravách bylo, ale viděl bych využití jako bydlení pro seniory, dnes jsou například moderní malé pivovary – nápadů je plno. Samozřejmě nám bude muset pomoci s financemi při opravách stát, bez dotací nejsme schopní zajistit nějakou budoucnost objektu," říká místostarosta Štěpán Krutina s tím, že bude pro zámeček, jehož okolí bezprostředně po získání do majetku obce zbavil s pomocí místního zemědělce z čelní strany křoví a náletů – dělat vše, co bude v jeho silách.

Jeho názor na příští využití zámečku se příliš neliší od toho starostova a ostatních zastupitelů.

„Na jednání zastupitelstva jsme se většina jeho členů přikláněla k využití zámečku pro seniory, kde by trávili závěr života, zčásti by se v objektu mohlo nacházet muzeum, kde by byla expozice věnovaná ždánovské keramice," prozrazuje starosta Pflug.

Jaké budou činit Ždánovští postupně kroky?

„Jakožto majitelé zodpovídáme za to, že stavba bude bezpečná a kolemjdoucím a kolemjedoucím neublíží. Jde nám o to, abychom prvotní kroky na zajištění objektu z hlediska bezpečnosti lidí provedli co nejdříve. Souběžně už můžeme zajistit vypracování projektu na víceúčelové hřiště. To je můj návrh, který je ještě třeba projednat v zastupitelstvu," popisuje ždánvský starosta.

Zajímal nás, jak místní přijali zprávu o tom, že obec koupila uvedenou památku.

„Vždycky jsem byla smutná z toho, jak zámeček spěje k tomu, že jednou spadne. Když jsem se od pana starosty dozvěděla, že obec zámeček koupila, jsem z ní nadšená. Jsem moc ráda, že tu máme pana starostu, který se takhle snaží," prohlásila rodačka Marie Rojtová.

To, že zámeček je už skutečně ždánovský, přivítal i muž, který až do loňského prosince psal dlouhých 24 let místní kroniku. „Mám velkou radost, je to skoro neuvěřitelné, že se něco takového obci podařilo. Až se sem přijdete podívat za 10 let, to bude nádhera!" míní Josef Kopecký.

Každopádně mají Ždánovští jistotu, že si kulturní památku už dál nebudou mezi sebou podávat různí kupující, kteří nedokáží své velkolepé plány přivést ke zdárnému konci. A znaje aktivitu místních, dá se říci, že určitě stavbu, která je nesmazatelně zapsána do dějin Ždánova, nenechají dál chátrat.