Plzeňský biskup Tomáš Holub se příští neděli 9. října zhostí úkolu vysvěcení zrenovovaného zvonu z bývalého ždánovského kostela bl. Kolomana.

Právě zvon je jediným pojítkem se svatostánkem, který vyhořel na počátku 60. let minulého století.

„Stával na místě, kde je nyní autobusová zastávka. Donedávna na místě, kde stál, byla křoviska a tráva. Na kostel nebyla žádná památka, která by jej připomínala," popisuje starosta Václav Pflug.

„Podle pamětníků i chatrné dokumentace, ke které jsme se dostali, jsme zjistili, že šlo o překrásný osmi-stěnný kostel s chórkem. Při požáru shořela střecha a následně byl srovnán se zemí, i když zůstaly zachovány obvodové stěny," vypráví starosta.

„Počátkem letošního roku zemřela nejstarší občanka naší obce a po její smrti se přišlo na to, že v přízemí uchovávala jeden ze dvou zvonů z tohoto kostelíka. Pozůstalí obci zvon předali, byl v zuboženém stavu – rezavý, poškozený z požáru. Měli i zájem na tom, aby se povedlo jej zrenovovat, aby se stal připomínkou na zaniklou památku," pokračuje ve vyprávění Václav Pflug.

Podařilo se mu zajistit pomoc odborného zvonaře Rudolfa Manouška, který se mj. postaral o nové zvony pro plzeňský chrám sv. Bartoloměje a pracoval také v pražském chrámu sv. Víta.

Opravený zvon.

„Po zhlédnutí stavu našeho zvonu se ho ujal a řekl, že je opravitelný. Zrestauroval jej a v neděli 9. října odpoledne bude zvon vysvěcen biskupem Tomášem Holubem," dodává starosta. Slavnostní bohoslužba začíná ve 14 hodin.

„Těšíme se na to, že zvon na tom samém místě, kde kdysi zněl, zazní po více jak padesáti letech znovu. To je však jen začátek jeho nové existence. Na původním místě Kolomanova kostelíka bychom chtěli vybudovat novou kapličku. Projekt na ni už máme připravený," plánuje Václav Pflug.

Ždánovští již mají založený transparentní účet, na kterém budou shromažďovat prostředky na výstavbu zamýšlené kapličky. Číslo je 4192702389/0800.

Aby měl zvon prostor, kde v neděli zazní, zbourali před časem Ždánovští starou autobusovou zastávku stojící na místě původního kostela a vytvořili čekárnu opodál.