Houština s přerostlými rostlinami, dřeviny, mezi kterými jsou patrné i zplanělé ovocné stromy z původních zahrad, uschlé soušky. To je převažující pohled z cesty, která se vine zaniklou obcí Lískovec u Lučiny (Haselberg). Turisty na ni přímo v místě upozorní informační panel, který tam umístila Správa Chráněné krajinné oblasti Český les.

Z místa, kde ležela zaniklá obec Lískovec.

Zájemci si místo mohou prohlédnout poměrně pohodlně. Zaniklá vesnice ležela v těsné blízkosti zatáčky na silnici z Nemanic do Závisti.

„Základem vsi se stala sklárna, která pracovala již před rokem 1606," uvádí informační panel. Právě ve zmíněném roce byla zaznamenána první písemná zmínka o obci.

Korálky do růženců a běžné duté sklo, později sklo tabulové. To byl sortiment zdejšího provozu, kde skláři pracovali až do roku 1888. Místní sklárna využívala pro svoji činnost dřevo z hlubokých lesů v okolí.

Před 200 lety v Lískovci žilo 212 obyvatel ve 24 chalupách, to bylo zřejmě nejsilnější osídlení tohoto místa. K Čechám území, na kterém ležel i Lískovec, připadlo úpravou hranic v roce 1764. V obci působil vrchnostenský dvůr, sklárna a brusírna, stoupa, cihelna, bělírna příze a mlýn. Byl v ní i kostel, krámek a hospoda.
Svojí správou Lískovec patřil pod statek v Grafenriedu (po roce 1945 přejmenovaný na Lučinu). V 50. letech 20. století zabralo budované hraniční pásmo i prostor této vsi a ta byla zbourána. Závěrečnou ránou pro zbytky staveb bylo posouvání příhraničních zátarasů v 70. letech.

Mezi zaniklými obcemi na Domažlicku figuruje i další Lískovec. Byla to vesnice ležící 2 kilometry od Újezda Sv. Kříže na Bělsku.

Z místa, kde ležela zaniklá obec Lískovec.

Jak se tam dostat:

Místo, kde ležela obec Lískovec se nachází v zatáčce na silnici z Nemanic na Závist. Vzdáleno je 4,5 kilometru z centra Nemanic (u obchodu). Dojít se tam dá i po zelené turistické značce. Ta vychází z Lisčích Domků nad Závistí a přes Lískovec (vzdálenost 6,2 km) vede do Lučiny. GPS: 49.4603567N, 12.6863839E