Před necelými dvěma týdny byla v Klenčí představena studie na využití Čerchova, kterou vypracovala jako svoji diplomovou práci architektka Alexandra Ascherl. To, jak upravit vrchol, není v současné době to nejdůležitější.

„Jako podstatné vidím to, že od vzniku CHKO Český les probíhají jednání se Zelenými, kteří tam mají svoje eminentní zájmy. Řešilo se, co s objekty. Padl návrh, že by se měly zdemolovat, k čemuž by mohla posloužit dotace EU. V současné době se řeší, komu budou patřit zbývající pozemky na Čerchově, včetně přístupové cesty a bývalé vojenské pozorovatelny,” říká starosta Klenčí Karel Smutný.

Podle jeho slov armáda opustila tamní své objekty poměrně nedávno a pak muselo také proběhnout ´kolečko´ přes všechna česká ministerstva a státní instituce, aby se mohly vyjádřit, zda o tento státní majetek mají zájem.

„O žádném projeveném zájmu nevím. Domlouvali jsme se v rámci urychlení procesu o tom, že nejrychlejším řešením by bylo, pokud by vše získala Agentura ochrany přírody, Správa CHKO Český les. Podala by projekt na odstranění starých, nevyhovujících objektů na Čerchově a pak mohla předat vše dál městu Domažlice,” míní Smutný.

Dalším problémem, který se musí v souvislosti s Čerchovem vyřešit, je přístupová cesta na Čerchov.

„Plánem A by mohlo být předání silnice městu Domažlice, které má na vrcholu nejvíce majetku. Plán B obnáší rozdělit úseky silnice mezi jednotlivé obce tak, jak cesta na Čerchov zasahuje do jejich katastrů. Ideální by bylo celou komunikaci převést do majetku města Domažlic. Jde o to, že je třeba ji opravit,” vypočítává Smutný.

Podle jeho slov by se také musela zpracovat urbanistická studie masivu Čerchova, k níž by se vyjádřily všechny instituce v tom smyslu, jako dopravu na vrchol vpustí.

„Letos začal na Čerchov zajíždět autobus, který si rychle získal oblibu. Jezdí se po komunikaci, na níž autobusy trpí. Bylo by třeba vyřezat také okolí cesty. Podle mne je primární vyřešit vlastnictví ke všem objektům i pozemkům, a pak i cestu, po panelce se stále jezdit nedá. Novou cestu by bylo vhodné vést přes Malinovou horu a financovat ji z evropských peněz, protože její stavba nebude nejlevnější,” navrhuje klenečský starosta a dodává, že bylo vždycky snem zpřístupnit Čerchov více veřejnosti, ale vize se potýká s mnohými dohady, do jaké míry na vrchol vpustit dopravu, a hlavně také, kdo vše bude platit. Jedinou možností jsou podle něj dotace.