Nedělní pouťování ve Ždánově zpestřila sváteční událost. Tou bylo slavnostní otevření hasičské zbrojnice po rekonstrukci.

„Jsem rád, že jste se zde sešli v hojném počtu a zajímáte se o dění v obci," uvedl místostarosta Štěpán Krutina poté, co pozdravil příchozí. Posléze přivítal vzácné hosty.

„Plán na zrekonstruování hasičské zbrojnice jsme měli v hlavách už několik let, ale teprve v letošním roce se obecnímu úřadu podařilo získat dotaci Plzeňského kraje, bez které by se rekonstrukce nemohla uskutečnit," podotkl ve svém projevu místostarosta.

Ždánovská zbrojnice není nijak velká, skládá se z garáže a klubovny, přesto rekonstrukce nebyla levná.

„Vše přišlo na necelých půl milionu korun, Plzeňský kraj přispěl zhruba dvěma sty tisíci korunami, 250 tisíc doplácela obec ze svých prostředků. Zbrojnice byla postavena roku 1971, za dobu, co slouží, probíhaly opravy malého rozsahu, které si hasiči většinou dělali sami. Letošní rekonstrukce se týkala nejen krovu a výměny střešní krytiny, ale byla také vyměněna všechna okna, dále i dveře a hasičská zbrojnice dostala nová vrata," vyjímáme z výčtu prací, v jejichž závěru byla vyspravena a nabarvena fasáda.

Slavnostní přestřižení pásky a oficiální otevření zbrojnice bylo svěřeno starostovi obce. Ten zmínil vyhořelou a posléze zbouranou kapli sv. Kolomana.

„Přál bych si, aby v budoucnu nikdy nedošlo k takové situaci, že by nám hořely památky, a pokud neshoří celé, abychom je ´dorazili´. Přeji nám, aby naši hasiči byli připravení a dobře trénovaní, ale nikdy nedošlo ke skutečné akci," prohlásil starosta Václav Pflug předtím, než přestřihl pásku a symbolicky uvedl zbrojnici do provozu.

„Zbrojnice vypadá úžasně a já jsem šťastná, že se to tady zvelebuje. Pro nás je moc příjemné tady u slavnostního otevření opravené zbrojnice být. Pamatuji si, že za komunistů tady nebyli žádní mladí lidé – ti odcházeli do měst. Nemohly se tu stavět nové domy, protože se říkalo, že jsme vesnice na dožití. My jsme byli první, kteří jsme začali v 80. roce stavět domek. Mám proto obrovskou radost z každé věci, která se ve Ždánově zvelebí," uvedla na dotaz Deníku rodačka a obyvatelka Ždánova Marie Rojtová.

Spokojený byl i bývalý kronikář obce. „Mám radost, že vesnice ´dejchá´ dál. A až tu jednou nebudeme, zůstanou tu přece jen další a další pokolení. Zbrojnice se začala stavět v akci Z v roce 1970, nyní je jak nová a moc se mi líbí," prohlásil Josef Kopecký.

Potěšen byl i starosta, který se před akcí obával, zda lidé před ní nedají přednost pouťovým koláčům. „Jsem velice mile překvapen, lidí přišlo – jak sama vidíte – poměrně hodně. Slyším tu okolo samé pochvaly na zbrojnici i na to, že návštěvnost je velká," konstatoval starosta Pflug.