Do sálu restaurace pana Matějky v Loučimi přišlo celkem 45 hasičů včetně několika pozvaných hostů a delegátů z Pocinovic, Chodské Lhoty, Libkova a Smržovic. Jednání, které vedl starosta sboru Richard Honka, proběhlo klasickým způsobem. Jednatel Jiří Grösl podal zprávu o celoroční činnosti, kterou čtenáři mohli průběžně sledovat na stránkách Domažlického deníku. Potěšitelná byla i zpráva hospodáře Milana Zimmermanna, kdy je na účtu i v pokladně více než 100 tisíc korun. Letos nebylo žádné vyznané výročí a tak se vyznamenání neudělovala, i když… stužka za 30 let aktivního členství ve sboru pro Richarda Honku a za 40 let členství pro Karla Haladu st. svým způsobem vyznamenáním určitě je. Milý dárek jako poděkování za iniciaci dvou velkých církevních akcí – žehnání nového zvonu a 600 let přenesení sošky loučimské Panny Marie do bavorských lesů pak předali členové vedení tři zarámované fotografie Mons. Miroslavu Kratochvílovi. Letošní valné hromady jsou volební (přidává se proto přídavné jméno výroční) a v Loučimi tak mohli svůj výbor omladit o Lenku a Anetu Švábovy. V diskusi M. Kratochvíl poděkoval za pomoc hasičů při zmíněných akcích, starostka obce Jana Dirriglová se z jednání omluvila a její příspěvek přednesl R. Honka, starosta okrsku Leon Stavovčík pak poděkoval za vzornou spolupráci a zástupce Okresního sdružení Václav Ponocný seznámil s děním na okrese a zmínil 60. výročí od vzniku okrsku i jeho historii až do dnešní doby. Následovala tradiční večeře knedlo – zelo – vepřo a posezení při hudbě a zpěvu Dany a Zdeňka Trefancových.

Smržovických dobrovolných hasičů je 14, z toho 2 ženy. Aktivně se zapojuje 9 členů a jejich práce je v obci, jež je součástí Kdyně, vidět. „Jsme jediná společenská organizace,“ řekl mimo jiné ve své zprávě jednatel Václav Mráz, ve svých 83 letech nejstarší aktivní hasič okrsku č. 10 Pocinovice. „a naše činnost je všestranná, děláme brigády, stavíme májku, zúčastňujeme je všech akcí okrsku včetně soutěží…“ Jen každoroční drakiáda se letos nekonala, chybělo to podstatné – příznivý a hlavně dost silný vítr. Ve Smržovicích také evidovali ve 3 požáry kontejneru, kde zasahovali i profíci, dle mínění místních to samovznícení patrně nebylo.

I tady hospodaří úspěšně a tak mohli vyměnit svůj starý minibus za novější, devítimístný Renault Trafic, který jim můžou závidět i početnější vesnické sbory. Přínosem do pokladny je provozování koupaliště a tábořiště kolem požární nádrže: „Letošní léto vyšlo pěkně, návštěvnost bylo dobrá,“ zhodnotil sezónu velitel hasičů Petr Dvořák. Stužku za 30 let členství převzala Jaroslava Skalická, v diskusi vystoupil kromě Václava Ponocného i Josef Jírovec, který všechny pozval na oslavy 150 let SDH Domažlice. Ve Smržovicích povečeřeli guláš a ve zbytku večera si mohli popovídat a zavzpomínat na minulá léta.

Zdeněk Huspek