Postřekov bude nově řídit trojice mužů

Rozhodlo tak v pondělí v podvečer na svém ustavujícím jednání nově zvolené zastupitelstvo.

Volbu svých čelních představitelů přišly sledovat do zasedací místnosti obecního úřadu tři desítky obyvatel.

V Postřekově šlo o to, že dlouholetý starosta František Friš se o post hlavy obce již nechtěl ucházet a dosavadní místostarosta Radek Zuber nekandidoval. Lidé byli zvědaví, kdo bude obec řídit.

Po složení slibu a podpisu zastupitelé rozhodovali, zda volby proběhnu tajně, nebo veřejnou volbou, kterou nakonec odhlasovali.

Na starostu byli navrženi vítěz voleb Jan Kreuz (NK, 326 hlasů) a Petr Anderle (bezpartijní za ČSSD, 253). O tom, že v čele Postřekova bude stát jako uvolněný starosta právě Kreuz, rozhodlo 6 zastupitelů. Ten se poté ujal řízení schůze.

Trochu vzruchu do řad občanů přineslo rozhodnutí, že nově bude mít Postřekov dva neuvolněné místostarosty, což noví zastupitelé schválili. Byl navrhnut opět Petr Anderle a spolu s ním Vlastimil Hroník (bezp. za KDU-ČSL, 208) a Jaromír Steinberger (NK – 289). Zastupitelé nakonec zvolili za místostarosty Steinbergera a Anderleho, dále za předsedkyni finančního výboru Dagmar Nečasovou a kontrolnímu výboru bude předsedat Hana Váchalová.

„Chtěla bych poděkovat starostovi za to, co tu udělal. Byl ve funkci jako starosta 16 let a dalších 8 let byl členem zastupitelstva. To měl, podle mne, udělat nový starosta, neboť mu má za co děkovat. Připravil mu obec, již přebírá celkem v pořádku, jsou zde nejdůležitější věci a také našetřeno 19 milionů korun. To se každému starostovi nepoštěstí, aby v takovém stavu obec převzal," podotkla mj. v diskuzi zastupitelka Andrea Langová. Friš si poté vysloužil potlesk přítomných.

„Přál bych nám voličům i všem občanům Postřekova, aby nově zvolené zastupitelstvo dobře fungovalo, jak už uvedl nový starosta, abyste se nesetkali s tím, co je v dnešní době běžné, to znamená arogance a pohrdání. Myslím si, že zastupitelstvo bude dobře fungovat," připojil v diskuzi zastupitel Hroník.

Občan Miroslav Běhounek položil dotaz novému starostovi, co mohou lidé čekat, jak si představuje obec do budoucna.

„Myslíme si, že by se mělo nějakým způsobem zefektivnit fungování samosprávy a obce, i mateřské a základní školy. Myslím si, že jsou tam rezervy. Měli bychom tu zlepšit životní prostředí a využít přitom pracovníky, které poskytuje úřad práce, aby se na údržbu obce nevynakládaly velké peníze. Do dění bychom měli zatáhnout místní spolky, aby odvedly nějakou práci, na revanš by obdržely na činnost peníze z rozpočtu obce. Je spousta věcí, které se v Postřekově dají zlepšit, stačí se začíst do našeho volebního programu," vyjímáme z odpovědi nového postřekovského starosty, 37letého J. Kreuze.