Holýšov již navštívil Michel Gilain, který veterány 17. střeleckého praporu z Belgie zastupuje.

S Gilainem přijela rovněž Pavla Kocourková, která se velkou měrou podílí na organizaci programu válečných veteránů z Belgie. Gilain a Kocourková se sešli se starostou a místostarostou města, se členy sdružení Skala Marne a vedoucím Domu dějin Holýšovska a společně prodiskutovali květnovou návštěvu Belgičanů v Holýšově.

Podle předběžného plánu belgičtí veteráni a jejich rodinní příslušníci mimo jiné navštíví a prohlédnou si Dům dějin Holýšovska, který se tématu osvobození věnuje, zavítají také k památníku koncentračního tábora v Holýšově a rovněž k památníku u domu s pečovatelskou službou, kde se v květnu roku 1945 nacházelo jejich velitelství.

„Navíc máme připravený jeden projekt. Chceme ve spolupráci s městem a firmou EvoBus rozmístit na několika místech v Holýšově pamětní kameny, které budou upomínat na zdejší koncentrační tábor, nucené práce, totálně nasazené a zajatce a podobně," poznamenal vedoucí domu dějin Josef Hais s tím, že právě belgičtí veteráni by měli slavnostně odhalit ústřední kámen u bývalé továrny SVA.