Klenečtí už se dočkali v dolní části městyse nových chodníků a autobusových zastávek. Ty jsou terčem kritiky některých lidí.

„Značky bus zastávek v Klenčí mi připadají jako v Kocourkově," sdělil Deníku Jiří Anderle.

Na označení zastávek je neobvyklý pohled, nacházejí se skutečně kus od okraje vozovky a dělí tak chodník na dvě nestejně široké části.

„Nevím, jak by tady projížděl někdo s kočárkem pro dvojčata. To by sjel na silnici, aby mohl projet?" argumentuje další místní.

Na rekonstrukci průtahu Klenčím i výstavbu chodníků byl vypracován projekt. Nemohlo omylem dojít k špatnému osazení označení autobusových zastávek?

„Už jste třetí, kdo se na to ptá. Zastávky jsou označeny v souladu s platnými českými normami. Norma říká, že označník musí být šedesát centimetrů od obrubníku. Chodníky i označení autobusových zastávek jsou dělány podle platného projektu, na základě vydaného stavebního povolení," sdělil na dotaz Deníku starosta Klen᠆čí Karel Smutný a dodal, že s názorem označujícím zastávky za ´kocourkovské´ se již setkal a vše se tazatelům snažil vysvětlit.

Obrátili jsme se na projektanta stavby, aby nám vysvětlil jako odborník tento způsob osazení označení autobusových zastávek, které spočívá téměř uprostřed chodníku.

„Je to laický pohled na věc. V Klenčí byl postaven průběžný chodník, ale v momentě, kdy je v sousedství záliv autobusové zastávky, musí se dodržet normové parametry, což je ostatně zohledněno ve schváleném projektu. Označníky jsou tedy osazeny na správném místě. Autobusové zastávky jsou umístěny dle požadavku obce a označník tam musí být, stejně jako slepecké úpravy. Vše tedy je, jak má být," sdělil Deníku projektant Jaroslav Rojt.