Každá základní škola v domažlickém okrese přistupuje k zápisu do prvních tříd vesměs individuálně. Datum i čas si určují sami. Nicméně základní podmínky jsou pro všechny bez rozdílu stejné. Pro rodiče je důležité, aby nezapomněli na nezbytné doklady – rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce. V případě, že dítě zastupuje jiná osoba, musí doložit oprávnění k zastupování. Přemýšlíte-li o odkladu povinné školní docházky, je nutné vzít k zápisu doporučení ze školského poradenského zařízení (PPP, SPC) a doporučení od odborného lékaře či klinického psychologa. Rodiče i tak ještě musí podat žádost o odklad zároveň se zmíněnými doklady při zápisu, nejpozději do 30. dubna.

„Školní zápis na naší škole rozdělujeme na dvě části. Formální a motivační. V první se jedná o papírování,“ sdělila Deníku zástupkyně ředitele prvního stupně Masarykovy základní školy ve Kdyni Jitka Svobodová. Rodiče požádají o zápis dítěte, vyplní dotazník a sdělí informace k zajištění zdárného průběhu školní docházky – tedy zdravotní způsobilost, omezení, nadání aj. „Druhá část je motivační,“ pokračuje zástupkyně Svobodová. „Na naší škole jsou to různá stanoviště, kde děti formou hry plní různé úkoly, ze kterých lze leccos o školní připravenosti odvodit a s rodiči popřípadě následně domluvit možné postupy nebo vhodné aktivity pro období do nástupu v září.“

Informace na webových stránkách základních škol se v motivačních částech rovněž shodují. Děti čeká malý rozhovor, při němž se krátce představí, zarecituje básničku nebo zazpívá písničku. Vedle zjištění školní připravenosti je to i ukázka pro přítomné rodiče. Mohou tak vidět činnost pedagoga s budoucím žákem, což na svých stránkách uvádí domažlická základní škola.

Základní škola v Prapořištích zas naopak motivuje k zápisu do prvních tříd finančním příspěvkem na nákup školních potřeb.
Protože se v Domažlickém okrese nachází více než 20 základních škol, připravili jsme pro přehled tabulku termínů zápisů, časů i náhradních termínů. Například Základní praktická škola v Horšovském Týně chce vyjít rodičům vstříc a lze se po předchozí domluvě dohodnout na individuálním termínu, který vyhovuje potřebám a možnostem rodičů.
Děti ani rodiče se zápisu obávat nemusí. Přesto nezbývá nic jiného, než jim popřát štěstí do jejich nové životní etapy učení.

Kdy a kam přijít k zápisu?

Bělá nad Radbuzou 27.4. od 13. do 16:00
Blížejov 18.4. od 14:00 do 17:00
Česká Kubice 4.4. od 14. do 16:00
Domažlice
Nová škola 6.4. od 13:00 do 17:00
7.4.od 9:00 do 11:00
náhradní 26.4., 13-15:00
Komenského 17
6.4. od 13:00 do 17:00
7.4. od 9:00 do 11:00
náhradní 18.4. 13-15:00
Holýšov 9.4. od 14:00 do 17:00
Horšovský Týn
praktická ZŠ 18.4.
ZŠ Zámecký park
6.4. od 14. do 17:00
Hostouň 5.4. od 12. do 15:30
Chodov 16.4. od 13. do 16:00
Kdyně 6.4. od 15. do 18:00
7.4. od 10. do 12:00
náhradní 7.4.,15-16:00
Kout na Šumavě 4.4. od 13. do 16:00
Koloveč 10.4.2018
Klenčí pod Čerchovem
16.4. od 13. do 16:00
Meclov 5.4. od 14. do 16:00
Mrákov 11.4. od 13. do 16:00
Osvračín 6.4. od 14. do 16:00
Pocinovice 12.4. od 15. do 17:00
Poběžovice 10.4. od 13. do 16:00
Prapořiště 4.4. od 11:00
Všeruby 10.4. od 13:30 do 17:00
Staňkov 10.4. od 14:00 do 18:00