Celý svůj život se pohybovala Mája mezi dětmi a mládeží. Profesně jako učitelka, z přesvědčení jako skautská vedoucí. „Vše začalo v době Pražského jara roku 1968, kdy po celé zemi vznikaly skautské oddíly. Protože Mája ve svých rodných Kralovicích byla jako dítě zapálenou skautkou, bylo zcela přirozené, že s elánem sobě vlastním se chopila vedení dívčího oddílu v Domažlicích. Dívky svého oddílu Mája seznamovala s kouzlem a tajemstvím, ale i náročností skautského života," uvedla Hana Bílková.

Sokolský stadion v Domažlicích.
Lidé kritizují chátrající sokolský stadion v Domažlicích, čeká se na peníze

Pak přišel rok 1970 a s ním i opětovné zrušení Junáka. Mája byla postavena před těžké rozhodnutí. Rozpustit oddíl nebo jej převést pod pionýrskou organizaci. K radosti všech svých svěřenkyň se rozhodla pokračovat ve slibně se rozvíjející činnosti, i když pod hlavičkou PO. Dál vyrážela se svým oddílem na různé výpravy, na lyže na Šumavu, v létě na tábory nebo na české řeky. Dětí přibývalo, původní členky dospívaly, a tak Mája z oddílu vytvořila skupinu Ptáčata se třemi oddíly. Měla tak další možnost přinést novým generacím dětí do jejich dětství spoustu dobrodružných zážitků, naučit lásce k přírodě, samostatnosti a odpovědnosti.

Tento přínos by na jeden život vrchovatě stačil. „Politické změny však v roce 1989 umožnily obnovení Junáka a Mája se opět s nadšením zapojila do znovuvzkříšení skautského hnutí v našem regionu. Stala se první střediskovou vedoucí dívčího kmene, nyní středisko Jiřinky Paroubkové, a vždy, když bylo třeba, aktivně se podílela na organizaci velkých akcí v rámci skautských aktivit domažlického okresu. Ve svých šedesáti letech uspořádala a vedla tábor rodičů s dětmi, kde se po desítkách let sešla s děvčaty svého původního oddílu, která už měla své rodiny," popsala Bílková.

Poznáte západočeskou obec ze snímků fotografa Deníku?
FOTOKVÍZ: Poznáte ze snímků fotografa Deníku město či obec na západě Čech?

Za svoji skautskou službu a obětavou soustavnou práci získala významná skautská vyznamenání. Je nositelkou Řádu čestné lilie v trojlístku bronzového stupně, Junácké medaile díků a Medaile svatého Jiří stříbrného stupně. „Největším oceněním je ale pro Máju vděčnost a láska všech, kterým věnovala spoustu svého volného času, aby jim byla průvodkyní na skautské stezce. Za každé situace si udržela nadhled a dobrou náladu. I ve vysokém věku kolem sebe vyzařuje pozitivní energii. My všichni, kdo ji známe, si nesmírně vážíme toho, jak nás její příklad obohatil v průběhu našeho nejen skautského života," zhodnotila skautskou dráhu oslavenkyně Bílková a připojila přání: „Mnoho zdraví, radostných chvil a neubývající životní energie přejí skautky a skauti z Domažlic."