„Část někdejšího a dnes odhaleného pivovaru bude zastřešená. Pod něj jsme nechali vyrobit takový 3D model vesnice, aby si návštěvníci mohli udělat lepší obrázek o tom, jak se tu žilo a jak původně Lučina vypadala,“ uvedla Zuzana Langpaulová, projektová manažerka na české straně z Akčního spolu Čerchov plus, který na zvelebení a povznesení Lučiny pracuje.

Proměna kdysi zarostlého místa ale není jen díky mezinárodnímu přeshraničnímu projektu. Nadšenci a dobrovolníci odvedli za téměř deset let obrovský kus práce. Opravili vstupní portál, odhalili pozůstatky sklárny, řeznictví, pivovaru včetně jeho sklepů či místní hospodu. Do budoucna by se mohlo dát nahlédnout i na základy zámku.

„Proměna samotného místa je až neuvěřitelná. Téměř 40 let tu nikdo nebyl a od roku 1989 sem nesměle začali docházet přes hranici Češi i Němci,“ zmínil starosta Nemanic Ivan Bartošek.

Vesnice se už nebude těšit věhlasu i v zahraničí jako kdysi, i tak se ale stává důležitým místem setkávání a smíření.