Koho před rokem 1990 nelákalo objevit, co v hraničním pásmu se zákazem vstupu z kdysi vzkvétající vesnice zbylo? Někdejší rota Pohraniční stráže podlehla demolici až v roce 2021.

Dodnes se zachoval památník obětí první světové války, o který se stará nejen město Domažlice, ale i Plzeňský kraj. Město spolu s krajem zveřejnily 15. srpna výzvu, aby se přihlásil, kdo vlastní jakékoli dokumenty vypovídající o dřívější podobě památníku. Restaurovány mají být i medailonky, jež nám přibližují obyvatele Bystřice nejvíc.

Kaple sv. Petra a Pavla a socha Panny Marie v Kvíčovicích.
Unikátní železnou sochou Panny Marie a výzdobou kaple se pyšní v Kvíčovicích

„Rádi bychom požádali o pomoc při dohledávání dobových snímků původního vzhledu pomníku před roky 1939 a 1989. Předmětem našeho pátrání je podoba nedochovaných medailonků a vzhled desky, po které zůstalo vybrání v dolní části pomníku,“ vyzvalo město Domažlice společně s Plzeňským krajem a upřesněním, že pietní místo v Bystřici je zapsáno v Centrální evidenci válečných hrobů Ministerstva obrany ČR. „Kontaktní osobou za Krajský úřad Plzeňského kraje je Ing. Milan Jenčík, e-mail milan.jencik@plzensky-kraj.cz, telefon 724 333 749,“ dodává se ve výzvě.

Do Bystřice bude směřovat také zájezd 23. září, který pořádá Spolek Babylon. „Přihlášky do 30. srpna na telefonním čísle 603 811 705, rezervace je platná po uhrazení poplatku 50 korun za osobu. Přednostní právo zájezdu mají členové spolku a obyvatelé Babylonu, po uplynutí termínu 30. 8. může zájezd doplnit kdokoliv,“ sdělili organizátoři. A informovali, že nástupní místa autobusu jsou Domažlice, Havlovice, Pila, Babylon a Folmava. (pd)