Již nemusejí čekat na začátek prohlídky v uzavřené místnosti nebo v průjezdu, kde vane vítr, ale mohou se volně pohybovat po nádvoří a využít ke zkrácení čekání několik laviček v centru kulturní památky. S odstupem času může i správa zámku zhodnotit loňskou novinku: „Sami jsme byli překvapeni, že návštěvníci respektovali různá nařízení, dodržovali pořádek a díky novému informačnímu systému nebyl problém s orientací po nádvoří. Pokud vše dopadne podle očekávání správy zámku, bude letos otevřeno i zadní nádvoří zámku, tedy prostor mezi západním palácem a budovou purkrabství. Tím vznikne přímý průchod zadní branou do parku. Zpřístupnění druhého nádvoří má svá úskalí. Správa zámku se snaží eliminovat nebezpečí úrazu návštěvníků v prostoru zadního nádvoří především zamezením vstupu do skladiště pod přístřeškem a také do údržbářských dílen. Největší hrozbou je opadávající omítka. Byl vypracován projekt, podle kterého by měla být opravena fasáda, ovšem nyní čekáme na rozpočet, zda budeme moci opravu provést,“ řekl za správu zámku Radim Žáček. Pokud se podaří zpřístupnit zadní nádvoří zámku, nabídne se návštěvníkům netradiční pohled na budovu purkrabského paláce a budovu tzv. „vejrovny“, dále si návštěvníci budou moci prohlédnout sochu sv. Jana Nepomuckého a projít zámeckými nádvořími až do parku, jako mohli před 50 lety.

Jaroslav Čedík