Zámek otevře jako většina objektů v Plzeňském kraji právě o Velikonocích. Bude přístupný každý den včetně státních svátků a kromě klasické prohlídky zájemce čeká i velikonočně nazdobený prohlídkový okruh Kuchyně.

Nicméně zámecký kastelán Jan Rosendorfský prozradil, co nového čeká na zvídavé turisty v nastávající zámecké sezóně. „Protože se zabýváme dětským filmem, chystáme v průběhu léta od půlky června do půlky září výstavu kostýmů a rekvizit z pohádek Zdeňka Trošky,“ sdělil kastelán. Mimo jiné se na horšovskotýnském zámku plánuje otevřít zámecké kino, kterou v loňském roce doplnili o novou digitální technologii.

„Máme snahu nechat kino pokřtít na ‚Kino Václava Vorlíčka‘, kvůli jeho populární Arabele a i z důvodu, že panu režisérovi bude letos 88 let, takže chystáme akci otevření a pokřtění kina,“ pokračuje Rosendorfský. V historických prostorách však není jen kino, ale na půdě se zprovozní zámecké divadlo, kde by se hrála loutková představení pro děti a možná i dospělé. K sezení se navíc podařilo sehnat vyřazené sedačky z kina v Plasích.

Další novinkou pro hlavní turistickou sezónu bude otevření zámeckého nádvoří i pro veřejnost, aby se do objektu nechodilo pouze přes pokladnu. Otevření připadá na 1. července, ovšem zatím půjde jen o zkušební provoz.

Nebudou chybět již tradiční noční prohlídky s kastelánem, které zámek zařadil do programu již podvanácté. Tentokrát se budou týkat tématu, které pro letošní rok stanovil Národní památkový ústav, a to Rok diplomacie šlechty. „Prohlídky jsou plánované na každou sobotu v hlavní sezoně, budou probíhat od sedmi večer do jedné hodiny na zvláštní téma ‚Jak se co dělá‘. Dále se podíváme na zámeckou knihovnu trochu jinak než doposud. Prohlídka bude trvat zhruba dvě hodiny a návštěvníci mají možnost si ji rezervovat i online,“ doplnil. „Samozřejmě na podzim bude již 11. ročník filmového festivalu Juniorfest.“

Zámek však čekají i stavební obnovy a úpravy, většinou ve spolupráci s místní akční skupinou. To se týká například glorietu v zámeckém parku, kdy na dokončení plánovaných úprav (fasáda, okenní a dveřní výplně, mobiliář) chybí finanční prostředky. „Rádi bychom taktéž rekonstruovali zámecké zahradnictví, které se nám podařilo získat před několika lety a objekt bohužel nebyl v dobrém stavu. Zámek má totiž přes 70 prohlídkových místností, které potřebují pěknou výzdobu. Bylo by tedy hezké dávat do nich květiny z obnovených zámeckých skleníků.“ Jan Rosendorfský kromě plánovaných a výhledových investic zmínil i dokončené úpravy, což jsou nové toalety pro návštěvníky.