Před zahájením nové turistické a zámecké sezóny zmínil kastelán zámku Jan Rosendorfský, že by rád rekonstruoval zámecké zahradnictví, které se zámku podařilo získat před několika lety. „Objekt ale nebyl bohužel v dobrém stavu,“ podotkl kastelán. „Vzhledem k množství 70 prohlídkových místností zámku by bylo hezké do nich dávat květinovou výzdobu z obnovených zámeckých skleníků.“

Jenže ze skleníku je v zámeckém zahradnictví spíše ruina. „Jsou zde ale i pozůstatky po krásné oranžerii, která zde stávala ještě na začátku 20. století,“ říká Richard Kolek, vedoucí Zámeckého parku, jenž si dal mimo jiné při nástupu do funkce za úkol kompletně obnovit zahradnictví včetně skleníku, a pokud možno, zrekonstruovat i park. Park totiž není jen zelená plocha, jak by se mohlo někomu zdát. Areál je obehnán ohradní zdí, uvnitř se nachází rybníky, lávky, mobiliář parku a další. Bohužel vše je otázka financí. „Snažíme se využívat kromě rozpočtu organizace i dotační programy,“ pokračuje Kolek.

Květiny se musí otužovat pod pařeništními okny.Zdroj: Hrad a zámek Horšovský Týn

V loňském roce se tak podařilo například získat peníze pro opravu 2/3 plotu, na podzim se do mobiliáře pořídily nové lavičky, odpadkové koše a taburety. Osazení by je mělo čekat ještě do začátku letních prázdnin.

Jistých oprav se zhruba před třemi roky dočkal i prostor Jižních zahrad pod zámkem. Richard Kolek zdůraznil osazení kašny. Dále se vytvořily cesty a travnaté partery. „Každý rok navíc vyséváme letničky na záhon k zámecké zdi. Zahradnictví disponuje několika pařeništními prostory a také volnými záhony,“ pokračuje Kolek na myšlenku o živých květin. „Na těchto záhonech pěstujeme zejména letničky, které dvakrát týdně aranžujeme do zámeckých pokojů, popřípadě na obřadní stůl během svateb.“ Že však skleník chybí je znát. Je to podstatný objekt v procesu pěstování. „Pomáháme si jak se dá a výsevy provádíme v místnostech domu zahradníka, které k zahradnictví náleží. Využíváme i mírně chladný sklep, kde uchováváme například kaly, jiřiny, mečíky,“ vysvětlil Kolek, který je ve své správcovské funkci již pět let. Na závěr dodal, že skleník by práci opravdu usnadnil a velké květiny a rostliny ve velkých nádobách by měly konečně správné podmínky pro přečkání zimy.

Den dětí v nemocničním parku v Domažlicích.
FOTO: Den dětí v nemocničním parku navštívilo tisíc lidí