Zámecký park v Horšovském Týně, z pohledu ochrany přírody velice cenná lokalita v celém Plzeňském kraji, prochází řadou změn a další ho ještě čekají.

Od března letošního roku najdeme v parku Naučnou stezku dřevin, která byla vybudována ve spolupráci se Základní školou a Odbornou školou v Horšovském Týně jako součást aktivity projektu na podporu technického a přírodovědeckého vzdělávání v Plzeňském kraji.

V informačních centrech v Horšovském Týně, Domažlicích, Holýšově a na pokladně zámku jsou již k dostání leporela, kde jsou vyznačeny trasy naučné stezky s více než sedmdesáti dřevinami. Začínají sloužit nejen pro výuku a výchovu ve školách, ale i pro občany a turisty, kteří navštíví město.

Pozitivní informací je také to, že dojde k celkové rekonstrukci hlásky (hladomorny).

Dostane novou fasádu, opravena budou rovněž dvě patra pod vyhlídkou, která jsou v současné době značně poničena a využívají je hlavně nepřizpůsobiví občané. Po opravě budou prostory trvale uzavřeny, aby již nedocházelo k jejich ničení. Vyhlídka zůstane i nadále otevřena veřejnosti. Původní kamenné zábradlí, které k ní vedlo, by mělo být zrekonstruováno, pouze v případě velkých nákladů se uvažuje o zábradlí dřevěném.

Mělo by též dojít na vyklízení a úpravu Lorety, jež v současnosti také slouží jako základna vandalů.

Potvrdil to správce parku Richard Kolek s tím, že právě tabulky z dřevin Naučné stezky v okolí Lorety byly odcizeny. Podělil se i o další informace týkající se parku:

„Vybudovali jsme nový odtok z horního rybníka, který byl z velké části řadu let vypuštěn. Nejprve jsme ale museli rybník zbavit velkého množství náletových keřů a stromů. Rybník je již plný vody a ožil mnoha živočichy. Na ostrově se například usadili ledňáčkové a nutrie," popsal.

Ve špatném stavu jsou i tři mostky. První s bílým dřevěným zábradlím čeká oprava, prostřední bude stržen a nahrazen novým. Poslední betonový most na konci parku je propadlý do potoka a proto bude odstraněn a vznikne zde brod.

„Dále obnovujeme lavičky, ze kterých většinou zbyly jen žulové patky. Koupili jsme také nový sekací traktůrek, hlavně na údržbu předních travnatých částí parku. Dostali jsme i povolení porazit dvacet stromů, které byly staré a nemocné. V současné době je již vysazeno deset nových stromů a několik keřů," uvedl správce parku. „Nevítanými hosty jsou také každoročně nájezdy divokých prasat, která dokáží rozrýt až několik hektarů parku. U cesty k míčovně budou odstraněny jalovce, jež jsou hojně napadeny rzí hrušňovou, a tak vznikne větší travnatý parter, což umožní lepší údržbu trávníku," dodal závěrem.

Vedení zámku, do jehož správy park náleží, podalo žádost o dotaci z evropského programu IROP na celkovou revitalizaci parku s rozložením až do roku 2020.

Samozřejmě je zapotřebí splnění řady podmínek a výsledek není nikdy jistý. Jen na opravu kamenné zdi, která obklopuje park v délce 3 kilometrů, by bylo zapotřebí mnoha milionů.Finanční prostředky určené na park přitom stačí většinou jen na běžnou údržbu.

Jaroslav Čedík