„Plánovali jsme několik dalších větších úprav, ale ty bohužel pro nedostatek finančních prostředků musely být odloženy. O zkrášlení našeho areálu se snažíme v závislosti na poskytnutých prostředcích etapově,“ vysvětluje správce parku Richard Kolek. Po čtyřicetiletém čekání došlo v zadní části parku k odstranění zlomeného betonového mostu přes potok, který byl pro návštěvníky nebezpečný. „Na můj popud byl most zbourán, protože se nacházel v dezolátním stavu. V současné době máme vypracovaný projekt, nastudované nákresy starých mostů a po architektonickém návrhu se budeme snažit na stejném místě vybudovat most s opěrným zábradlím,“ sděluje Kolek.

Dále se povedlo v jižní zahradě opravit stávající oplocení a připravit jí k otevření pro veřejnost. Lesy České republiky provedly celkovou rekonstrukci Královské rokle, která je součástí naučné stezky, která z velké části vede parkem. Součástí této rekonstrukce bylo položení nového pažení z kulatin proti sesuvu půdy, oprava altánu a zabudování nové závory.

Zámecký park prochází postupnou obnovou.

Gloriet-vyhlídková věž, která se nachází v horní části parku, je v současnosti celá staticky zabezpečena a jsou hotovy průzkumy omítek fasád. Na věži byl zabudován mohutný kovový prstenec, který přitahuje stavbu k terénu. V následné etapě oprav se chystají nové okenní výplně.

Výběrové řízení na pravidelnou údržbu travnatých ploch v parku vyhrála firma „EXTRÉMNÍ SEKÁNÍ“ z Chlumce nad Cidlinou, která svoji práci v zámeckém parku předvedla poprvé v září. Smlouvu má na tři roky a zahrnuje ročně trojí sekání určených ploch ve spodní i horní části parku.

,,První sekání bylo náročné hlavně podél potoka, rybníků a některých dalších míst, která byla hojně zarostlá a pro nás neznámá terénem,“ dodal vedoucí firmy Václav Kycelt.

Vedení zámku dostává od územní památkové správy Národního památkového ústavu pravidelné finanční prostředky i na úpravy zámeckého parku a věří, že v příštím roce bude možné pokračovat v dalších obnovách rozsáhlého areálu.

Jaroslav Čedík, Ondřej Váchal