Zdroj: DeníkDle poskytnutých dat se nejlépe u přijímaček z matematiky daří žákům ze ZŠ Staňkov, jejichž úspěšnost dosáhla za posledních pět let průměru 47,49 %. Výsledek ředitelku školy Jitku Suchou těší. „Myslím si, že jejich úspěch spočívá především v systematicky propracované přípravě k přijímacím zkouškám, kterou žákům ve škole poskytujeme už od osmého ročníku. V tomto školním roce čtyři učitelé matematiky nabízejí žákům 8. a 9. ročníku týdně celkem pět seminářů, kde se žáci připravují na přijímací zkoušky, k dispozici je také třikrát v týdnu doučování matematiky. Žáci si mohou zvolit, na které hodiny chtějí docházet, mohou si vybrat i to, který učitel jim při přípravě nejvíce vyhovuje. Všechny tyto semináře i doučování jsou žákům nabízeny zdarma,“ řekla ředitelka staňkovské školy.

Matematika
ZŠ Staňkov 47,49 %
ZŠ Koloveč 46,32 %
ZŠ Mrákov 46,21 %
ZŠ Domažlice, Komenského 44,48 %
ZŠ Blížejov 43,66 %

Český jazyk
ZŠ Koloveč 60,23 % 
ZŠ Mrákov 57,94 %
ZŠ Kdyně 57,75 %
ZŠ Staňkov 56,29 %
ZŠ Horšovský Týn 56,26 %
Jde o průměrné procento dobře vyřešených úkolů z matematiky nebo českého jazyka žáky na dané škole v přijímacích testech za posledních pět let.

Uvedla ale i další kroky, které žákům k úspěchu při přijímacích zkouškách pomáhají. „Učitelé matematiky pravidelně vkládají veškeré materiály k výuce a procvičování do žákovského portfolia v Google Classroom, ke kterému mají přístup všichni žáci, kteří se na přijímací zkoušky připravují. V devátém ročníku navíc dělíme třídy při výuce matematiky na menší skupiny, aby měli žáci opravdu individuální přístup a lépe učivo pochopili a procvičili. Opakování staršího učiva probíhá na příkladech, které byly u přijímacích zkoušek v předchozích letech. Jak žáci u přijímacích zkoušek uspějí, závisí samozřejmě také na jejich motivaci a píli. Většina z nich se připravuje na svoji první velkou zkoušku zodpovědně a dělá nám tím radost,“ uzavřela Suchá.

Druhou školou v top 5, co se týče úspěchů při přijímacích zkouškách z matematiky, je ZŠ Koloveč s úspěšností 46,32 %. Následují pak ZŠ Mrákov (46,21 %), ZŠ Domažlice, Komenského (44,48 %) a ZŠ Blížejov (43,66 %).

Ve zkouškách z českého jazyka se pak nejlépe za posledních pět let dařilo žákům ze ZŠ Koloveč (60,23 %). I tam se dle ředitelky Romany Šeterlové přípravě náležitě věnují. „Samozřejmě nás to velmi těší, neboť je naší snahou žáky co nejvíce naučit a co nejlépe připravit nejen na přijímací zkoušky, ale  dát jim i dobrý základ pro další studium. Přípravě na přijímací zkoušky se věnujeme v 9. třídě i během vyučovacích hodin, ale v 8. a 9. ročníku máme zaveden předmět Seminář z českého jazyka, který je velkou pomocí při přípravě žáků. Kromě toho vyučující zhruba od podzimu nabízí deváťákům ještě konzultace k přijímačkám. Dělají se modelové přijímací testy, vyhodnocují, radí a pomáhají. Hlavní odměnou je pak radost žáků z úspěchu,“ vysvětlila přístup k přípravám na zkoušky ředitelka Šeterlová.

Zdroj: Deník/Kateřina Součková

Kolovečské žáky pak v úspěšnosti v přijímacích zkouškách z českého jazyka v top 5 následují žáci ze ZŠ Mrákov (57,94 %), ZŠ Kdyně (57,75 %), ZŠ Staňkov (56,29 %) a ZŠ Horšovský Týn (56,26 %).

Jak a podle čeho jsme vybírali nejlepší školy
Co znamenají čísla u škol? Jde o průměrné procento dobře vyřešených úkolů z matematiky nebo českého jazyka žáky na dané škole v přijímacích testech za posledních pět let. Číslo 50.00 tedy znamená, že žáci vyřešili v průměru polovinu přijímacího testu. Do výběru jsme zahrnuli všechny školy z daného okresu, které měly minimálně 20 žáků v devátých třídách, kteří dělali přijímací testy. Kvůli relevanci dat jsme se zaměřili pouze na přijímací zkoušky na čtyřletá studia (téměř 90 procent všech) a vynechali jsme přijímačky na víceletá gymnázia. Zdroj: prijimacky.ai a Cermat