Sníh příliš zatěžkává větve a hrozí jejich ulomení či pád stromů. Kolovečští hasiči již několik stromů odstranili u silnice 'u Holce'. V Horšovském Týně varuje před trvajícím nebezpečím lesní správa. Pokud už občané do lesa vyrazí, tak však na vlastní nebezpečí.