Původně se do Kouta vjíždělo dlouhou jednosměrkou z hlavní silnice I/22 (Domažlice-Kdyně) a druhou, kratší jednosměrkou se z Kouta vyjíždělo. Úprava značení v prosinci však situaci změnila – původní výjezd z Kouta se stal obousměrný a do silnice, kterou byli řidiči zvyklí vpravo odbočovat do Kouta, dostali zákaz vjezdu.

K úpravě značení došlo proto, že podle vypracovaného posudku daná lokalita vykazovala mnoho bezpečnostních rizik, které bylo nutné odstranit.„Jedním z těchto rizik ve stávajícím řešení bylo, že v dané křižovatce bylo zakázáno odbočení vozidel vlevo od Kdyně. Tento deficit byl úpravou dopravního značení odstraněn,“ vysvětlil Vladimír Toman, vedoucí Odboru služby dopravní policie Plzeň. „Dalším bezpečnostním rizikem je zastávka autobusu v prostoru křižovatky, která je svým stavebním uspořádáním velmi složitá a má nestandardní řešení. Cílem úpravy dopravního značení bylo vymezení prostoru pro zastavení autobusu v zastávce, který byl dopravním značením uzavřen pro běžný provoz, a vytvoření standardní situace v prostoru stykové křižovatky tvaru T,“ dodal.

Dalších půl roku si však řidiči na toto řešení často stěžovali. Motoristé na nový zákaz nestíhali zareagovat nebo si ho nevšimli, do zákazu vjížděli a ohrožovali tak ostatní řidiče. Navíc kvůli novému značení auta na „koutské dálnici“ výrazně a často nečekaně zpomalovala nebo zastavovala a za nimi jedoucí řidiči měli problém včas dobrzdit.

„Lidé si stěžují, stejně jako dopravci s většími auty, pro které je nová situace nepohodlná. Je to nešťastné řešení, já sám jsem zákazem také projel, než jsem si to stihl uvědomit,“ řekl starosta Kouta Václav Duffek. „Doufám, že se na nátlak veřejnosti a dopravců vše vrátí do původního stavu,“ dodal. A tak se také stalo.

„Tato místní úprava provozu, byť byla v souladu se základními podmínkami bezpečnosti silničního provozu, měla negativní ohlas ze strany místních občanů,“ potvrdil Vladimír Toman z dopravní policie. Dodal však, že úprava byla v průběhu letošního roku sledována a lze konstatovat, že dopravní značení nebylo v rozporu s bezpečností silničního provozu. „Dále v průběhu realizace byla zjištěna i četnost a využití autobusové zastávky, která je velmi nízká,“ doplnil.

Nyní je tedy situace následující: původní výjezd z Kouta zůstává obousměrný, aby auta jedoucí od Kdyně mohla pohodlněji odbočovat, ale zákaz vjezdu do odbočky vpravo ve směru od Domažlic byl zrušen a řidiči jedoucí od Domažlic tak mohou opět odbočovat do Kouta tak, jak byli v minulosti zvyklí.