Charakterem a rozsahem trestných činů se Domažlicko vyrovná Chebu a Plzni. Stabilně je každý rok odsouzeno zhruba pět set lidí. Zvýšila se i trestná činnost v souvislosti s dopravou, což je řízení pod vlivem alkoholu, bez řidičského průkazu, kdy byl uložen trest zákazu činnosti okresním nebo městským soudem.

„U zdejšího soudu se už od loňského roku prosazuje praxe rozhodovat o propadnutí nebo zabrání vozidel, která pachatel užije k trestnímu činu, tedy která řídil. Toto vozidlo nemusí být jeho majetkem,“ sdělila již dříve soudkyně Okresního soudu v Domažlicích Eva Dřímalová.

V roce 2007 zajistili policisté Okresního ředitelství Domažlice při výkonu služby v rámci trestního řízení celkem 13 vozidel. „Důvodem zajištětí vozidel bylo v jedenácti případech spáchání trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí. Z toho sedm z nich navíc řídilo pod vlivem alkoholu. V jednom případě bylo zajištěno odcizené vozidlo, které pachatel neoprávněně užíval. Dále byl automobil zajištěn cizinci, který ho použil při spáchání trestného činu vydírání,“ sdělila mluvčí domažlických policistů Vladislava Čejková.

V letošním roce zajistili domažličtí policisté již sedm vozidel. V šesti případech pro spáchání trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí. Poslední případ se vyšetřuje. „Jedná se o podezření z trestného činu podvodu. Pachateli hrozí v tomto případě odnětí svobody ve výši od šesti měsíců do tří let nebo peněžitý trest. I letos hrál ve dvou případech svoji roli alkohol,“ uvedla,“ její kolegyně Jaroslava Soldánová.

Na Domažlicku se také stále více rozmáhá trestná činnost s drogami, kuplířství, což souvisí s prostitucí, ilegální převod přes hranice za úplatu a trestná činnost organizovaných skupin, které jsou zaměřené na krádeže aut, jež se vždy nepodaří policistům objasnit. Věková hranice pachatelů se nejčastěji pohybuje mezi 19 a 30 roky. Dnes už se však mohou konat řízení i s nezletilými pachateli, o kterých rozhoduje okresní soud pro mládež.