Obec byla spravována obecní samosprávou až do roku 1980, kdy byla integrována pod MNV Koloveč. V roce 1990 se opět stala obcí s místní samosprávou.
První písemná zmínka je z roku 1325, kdy byl majitelem zdejšího zemanského sídla Děpold z Rýzmberka. Pravděpodobně on vybudoval nad Kanicemi menší hrad, který nazval na paměť svého rodu Nový Rýzmberk. Hradu se však od 15. stol. říkalo Netřeb podle návrší, na kterém stál. Od roku 1382 se poprvé uvádí i kanická tvrz ve vsi.

V Kanicích je státem chráněná památka – chalupa č.15 z 19. stol., chalupa se špýcharem z počátku 19. stol., kaple z 18. stol., zřícenina hradu Netřeb nad obcí z 1 pol. 14. stol. Od roku 1382 se poprvé uvádí i kanická tvrz ve vsi. V roce 1528 převzal kanický statek včetně stavebně upravené tvrze Jan mladší Kanický. Z roku 1663 se dochoval stručný popis renesanční tvrze kanické.

Kanickému zámku hrozí devastace

Ještě za panování příslušníků rodu Kanických byla tvrz ve 2. polovině 17. stol. přestavěna na barokní čtyřdílný jednopatrový zámek se čtvercovým dvorem. V 18. stol. se Kanice přechodně ocitly ve vlastnictví rodiny Chudenických. Kolem roku 1870 byl zámecký objekt zmodernizován. Od té doby se zde vystřídalo ještě několik majitelů.
V roce 1945 zde měl sídlo Červený kříž (liga proti TBC). Od roku 1950 do roku 1986 byla zámecká budova majetkem KNV  a byla v něm zřízena zvláštní škola internátní. Po roce 1986 byl objekt předán vojákům. Během doby, kdy byl zámek majetkem vojska, byl částečně zdevastován.V roce 1992 zámek odkoupila firma SIRIUS Praha, která jej následně v roce 1994 prodala firmě Linda – sdružení podnikatelů v Berouně. Tato firma zde chtěla zřídit penzion. V současné době je zámek prázdný, opravy se neprovádí, je v dezolátním stavu. Pokud se v dohledné době nezačne opravovat, dojde k jeho úplné devastaci.

Pohřební kaple Bolestné Panny Marie

Kapli nechal v roce 1865 vybudovat uherský šlechtic, polní zbrojmistr hrabě Fr. Gyulai z Maras Namethy a Nadaska, nad hrobem svých již dříve zemřelých sester. Tříletou Alžbětu zde pohřbili již v roce 1798 a dvacetidevítiletou Amálii na její vlastní přání v roce 1825. Drobná pseudorománská stavba se dnes nachází ve velmi špatném stavu. Kapli nemůže opravit ani obec, protože se dodnes nepodařilo najít majitele, který by její opravu povolil.

Čerpáno z publikace Český les