„Znakování je součást socializačně aktivizační služby, je to jeden ze způsobů komunikace či podpory stávající komunikace,“ řekla předsedkyně Ouška Lenka Ticháčková.

Čtvrteční šestihodinový seminář vedla Pavla Skalová z Rané péče diakonie Praha, kde se u klientských rodin znakování využívá jako alternativa komunikace. Na úvod se zúčastněných hned zeptala na jejich očekávání. „Nepřišla jsem za konkrétním cílem, ale doufám, že najdu cestu a způsob, jak se synem komunikovat,“ konstatovala jedna ze zájemkyň Barbora Bulová.

Kromě místních přijela do Kdyně například Romana Koutníková, zástupkyně centra Majoránek z Milevska, která chce poznat a naučit se nový způsob komunikace a práce s gesty.

„Gesta jsou důležitá. Uvědomíme si i jejich význam a důležitost v komunikaci,“ podotkla přednášející Skalová. Lidé běžně znakování považují jen za formu komunikace s neslyšícími. Je to však i způsob komunikace s dětmi s určitými symptomy či formou postižení.

Skalová před rozebíráním teorie začala malou rozcvičkou v podobě znakování hravé a jednoduché básničky.