„V roce 2012 jsme prodali 2404 jízdenek na Čerchov, v tomto počtu jsou však i jízdenky rodinné pro 4 až 6 osob, proto je velmi obtížné říci přesné číslo přepravených cestujících," konstatoval Karel Sedlák, dispečer společnosti RDS bus, která linku provozuje na základě objednávky Svazku obcí Domažlicko. „Je to téměř dvojnásobné množství prodaných jízdenek oproti roku 2011, kdy jsme prodali 1266 jízdenek," porovnal dispečer.

S nevelkým zájmem se setkala letošní novinka – možnost přepravy jízdních kol. Využilo ji 126 sportovců.

„Osobně jsem přepravu kol moc nevítal, jelikož jsem měl obavu o život a zdraví svátečních cyklistů, kteří nejsou schopni vyšlapat na Čerchov, ale sjezdu dolů se nebojí," poznamenal Karel Sedlák, ale vzápětí dodává: „Takových jsme přepravili jen několik, většina přepravených cyklistů byli zkušení jezdci na sjezdových horských kolech, kteří za den stihli 2 až 3 sjezdy,  a to nejen do Capartic, ale i do Klenčí nebo Waldmünchenu."

Rekordní čísla letos zaznamenávají i členové Klubu českých turistů, jehož domažlický odbor provozuje dominantu Čerchova – Kurzovu věž.

„ V roce 2010 navštívilo rozhlednu na Čerchově 6069 platících turistů, vloni již 7450 osob. Letos bude tento počet ještě vyšší. Již v současné době je to přes 9 tisíc turistů. Přesné číslo budeme znát až začátkem listopadu, protože sezona na Čerchově  končí až 28. října," konstatoval předseda odboru Petr Matějka. Vzápětí dodal: „ Tento nárůst počtu turistů je  dán jistě i zásluhou autobusové linky, jež umožní návštěvu Čerchova i lidem, kteří by vzhledem ke svému věku nebo fyzickým silám výstup nezvládli."

Tento fakt označil  za hlavní účel projektu zvláštní autobusové linky i Libor Picka, předseda Svazku obcí Domažlicko, který spolu s městem Domažlice a městysem Klenčí patří k iniciátorům linky, jež poprvé vyjela v loňském roce. „Zanedlouho se podíváme na letošní výsledky a  poradíme se  o případném pokračování projektu v příštím roce," dodal Picka.

„Musíme pochválit i Domažlické městské lesy, které zajistily opravu části komunikace, zejména úsek kolem Malinové Hory. K bezpečnějšímu provozu nejen autobusu, ale i cyklistů by jistě přispělo prořezání stromů a keřů v těsné blízkosti komunikace," připomněl závěrem Sedlák.