Škola v loňském školním roce neuspěla v získání dotace z programu Zelené školní zahrady z Nadačního fondu Zelený poklad, který je orientován na plzeňské školy. Rozhodla se proto letos upravit zahradu na vlastní náklady.

„Chceme, aby to prostě už bylo hotové. Proto na realizaci naučné části zahrady vyčleníme kolem jednoho sta tisíc korun z prostředků školy a sponzorských darů z koncertů se skupinou Hudba Sauna,“ vysvětlila zástupkyně ředitele pro I. stupeň Alena Ježková.

Naučná část zahrady, v níž chce škola již na podzim vykácet staré ovocné stromy, by měla sloužit k odpočinku o přestávkách a k výuce nejrůznějších předmětů. S její přestavbou by škola chtěla začít na jaře příštího roku a dokončit ji na podzim, na zbytek zahrady pak bude žádat o finanční příspěvek.

Na zahradě by se podle studie měl nacházet altán, který by sloužil jako ´zelená učebna´, přístřešek na kola pro žáky či sluneční hodiny pro výuku fyziky. Pro hodiny přírodopisu a zeměpisu by zahrada zase poskytla sbírku hornin a rostlin, které u nás nejsou původní, ale žáci by je přesto měli znát. Po připomínkách učitelů bude na zahradě vyčleněno dokonce i místo pro přírodní divadlo.

„V lednu už bychom měli mít zpracovaný projekt a na jaře začneme s finančně náročnější naučnou částí zahrady,“ řekla Ježková.

„Oslovili jsme i rodiče a doufáme, že nám někteří z nich pomohou,“ dodala zástupkyně.