Dát jasná prvotní pravidla a pak důsledně trvat na jejich dodržování bylo cílem domažlické radnice, když pověřila městskou policii ke kontrole všech předzahrádek před restauracemi a kavárnami v historickém centru.

„Na základě zjištěných skutečností jsme vedli jednání se všemi provozovateli a dohodou jsme dospěli k nápravě drobných pochybení,“ uvedl starosta Miroslav Mach. Na místech, kde bylo zabráno více místa z veřejného prostranství, podnikatelé doplatí dlužnou částku.

Další nesrovnalosti vyvolala povinnost, aby mezi parkovacími místy a hranicí zahrádky byl minimálně půlmetrový volný pás. Většina provozovatelů, kteří v tomto bodě pochybili, slíbila nápravu.

„Odbor dopravy zahájil v minulém týdnu vlastní řízení kvůli nedodržení potřebného odstupu s jedním provozovatelem restaurace, se kterým jsme k dohodě nedospěli,“ dodal domažlický starosta.

V tomto případě hrozí velké sankce, zákon stanoví možnou hranici pokuty až na 2 miliony korun. Radnice chce předejít podobným sporům pro příští rok, a tak stanovila jasná pravidla. Povolení pro letošek vyprší v říjnu.

„Provozovatelé sami si budou muset zajistit povolení od památkářů, z odboru dopravy i stavební povolení,“ řekl Mach a pokračoval: „Zahrádky oživují město, jsme rádi, že je tu máme. Jejich rozvoj nesmí probíhat živelně, stanovená pravidla musí platit pro všechny.“